Södras webbplats använder cookies för att fungera på ett bra sätt. Vi använder också cookies när vi skickar personliga annonser. Tyck på "Jag förstår" om du förstår att cookies används. Om du vill neka att cookies används kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Läs mer om Södras integritetspolicy

Webbplatsen kan uppfattas som långsam, men vi jobbar på en lösning.
close
phone local_post_office
Skogsägare
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Wood

Med röjning skapar du framtidens skog

Medlemmar

Södra är bra för alla skogsägare, men bäst för dig

Vi är en skogsindustrikoncern som ägs av skogsägare. Vi är också en ekonomisk förening, där alla medlemmar bidrar till verksamheten och delar på vinsten. All verksamhet utgår från skogsgårdens lönsamhet. Det är syftet med Södra.

Skogliga tjänster

Råd och hjälp för en lönsam skog

Ibland behöver man råd och hjälp i sitt skogsbruk. Därför har Södra utvecklat en bred portfölj av skogliga tjänster som kan vara till stor nytta för dig i skötseln och utvecklingen av din skogsfastighet.

Allt om skogen

Lär dig mer om skogsbruk

En skog som sköts på rätt sätt ger mer ekonomisk vinst för dig som skogsägare. Lär dig mer om vad du kan göra för att förvalta din skog på ett bra sätt.

Med röjning skapar du framtidens skog

Vad vill du att skogen ska ge dig och vilka värden vill du lämna över till nästa generation? Genom röjning vårdar du din ungskog och formar dess framtid. Rekreation, naturvärden och lönsamhet. I skogen växer möjligheterna.

Projekt Kraftsamling tall

Målen med Södras projekt Kraftsamling tall är att Älgförvaltningsområden (ÄFO) i Götaland senast 2021 ska klara målet om maximalt fem procents färska viltskador på tall och att andelen föryngringar med tall på tallmark då ska visa på en tydlig ökning. Kompletterande mål är en tydlig förbättring av konkurrensstatus för RASE (rönn, asp, sälg och ek) samt en ökning av älgkalvvikter.

Aktiviteter

Söker...
Aktivitet När Var Pris
{{item.metadata.when | momentDate : 'DD'}}
{{item.metadata.when | momentDate : 'MMM'}}
{{item.metadata.when | momentDate : 'YYYY-MM-DD' | time}}
{{item.metadata.when | momentDate : 'HH:mm' | time}}
{{item.metadata.where}}
{{item.metadata.price}} Mer info

Nyheter från ditt skogsbruksområde

Söker...

Pressmeddelanden från Södra

Söker...

Hållbart skogsbruk

Att arbeta med hållbarhet inom skogsbruket är en självklarhet för oss inom Södra. Vi tar ansvar för hela processen från giftfria plantskydd till en korrekt utförd avverkning med hänsyn.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.