phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Så här har barkborreskadorna utvecklats

Vy över granbarkborreskadad skog Kråketorp
De senaste två säsongerna har granbarkborreskadorna minskat i Södramedlemmarnas skogar. Borrarnas förmåga att föröka sig under 2021 var dock framgångsrik och därmed kan vi förvänta oss stora skador även under 2022.

Under de fyra senaste åren har Södras inspektorer genomfört inventering av granbarkborreangrepp på 330 särskilt utsedda medlemsfastigheter, så kallade övervakningsfastigheter, och på det sättet gjort uppskattningar av hur mycket skog som har skadats av granbarkborren. 

Skadorna från granbarkborrens angrepp började 2018 och utlöstes av den varma och torra sommaren som gynnade insekten och satte ned granarnas vitalitet. Under 2019 ökade skadorna ytterligare medan de sedan har minskat under 2020 och 2021. Skadorna har under de fyra åren främst varit koncentrerade till östra halvan av Götaland och området mellan Vänern och Vättern. 

Fortsatt omfattande skador

2019 kulminerade granbarkborreskadorna och vi har aldrig registrerat så omfattande skador som då, inte ens efter stormarna Gudrun och Per. 2020 visade inventeringarna på en minskning av skadorna jämfört med 2019. Men nedgången skedde från en extremt hög nivå, och skadorna var fortsatt mycket stora. 

Även under 2021 fortsatte skadorna att minska något. En undersökning genomförd av SLU visar dock att granbarkborrarnas förmåga att föröka sig under förra året var framgångsrik i Götaland och vi kan därmed förvänta oss stora skador även under 2022, menar Magnus Petersson, chef för skötsel- och entreprenörsutveckling på Södra.

- Resultatet visar att vi fortfarande befinner oss mitt i ett granbarkborreutbrott som vi ännu inte sett slutet på. Det är ännu för tidigt att sia om hur omfattande angreppen och därmed skadorna blir under 2022. Det beror på hur vädret blir i vår och sommar och hur väl vi lyckas i bekämpningsarbetet, säger han. 

Viktigt med strukturerat skogsskyddsarbete

Vi måste nu hålla i och fortsätta kampen mot granbarkborren.

- Det är viktigt att vi nu alla hjälps åt och jobbar vidare med vårt strukturerade skogskyddsarbete. De stora ansträngningar som gjorts av medlemmar, entreprenörer, Södras fältpersonal och på våra industrier för att kunna ta emot de stora volymerna skadad råvara har gett resultat och skapat ett stort värde och har varit oerhört viktigt för medlemmarna och hela Södra, säger Magnus Petersson.

Håll dig uppdaterad 

om svärmnings- och skadeutvecklingen här på webben

Till granbarkborresidan 

 

x
Utvecklingen av granbarkborreskador i Södras medlemsområde 2018-2021.
x
Total volym skog skadad av granbarkborre på Södras medlemsmarker 2018-2021.
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.