phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Så här har barkborreskadorna utvecklats sedan 2018

Vy över granbarkborreskadad skog Kråketorp
De senaste säsongerna har granbarkborreskadorna minskat i Södramedlemmarnas skogar. Men skadorna ligger fortfarande på en hög nivå och hur de utvecklas framåt beror bland annat på vädret kommande säsong och hur effektivt skogsskyddsarbetet blir.

Under de sex senaste åren har Södras inspektorer genomfört inventering av granbarkborreangrepp på drygt 300 särskilt utsedda medlemsfastigheter, så kallade övervakningsfastigheter, och på det sättet gjort uppskattningar av hur mycket skog som har skadats av granbarkborren. 

Skadorna från granbarkborrens angrepp började 2018 och utlöstes av den varma och torra sommaren som gynnade insekten och satte ned granarnas vitalitet. 2019 kulminerade granbarkborreskadorna och vi har aldrig registrerat så omfattande skador som då, inte ens efter stormarna Gudrun och Per. 2020 visade inventeringarna på en minskning av skadorna jämfört med 2019. Men nedgången skedde från en extremt hög nivå, och skadorna var fortsatt mycket stora. 

Fortsatt omfattande skador

Skadorna i medlemsskogarna har fortsatt att minska och under 2023 skadades 539 000 m3fub av insekten.

– Den positiva trenden som vi har sett de senaste åren fortsätter alltså och träden verkar återhämta sig från den extrema torkan 2018, även om det går långsamt, säger Henrik Holmberg, skogsskötselchef i Södra. 

– Men även om skadorna totalt sett är mindre i år än 2022, så är 539 000 m3fub en stor virkesvolym. Med tanke på att skadorna är geografiskt begränsade är enskilda skogsägare fortsatt mycket hårt drabbade.

Vi har alltså ännu inte sett slutet på granbarkborreutbrottet. Hur omfattande angreppen och därmed skadorna blir under nästa säsong beror på hur vädret blir i vår och sommar och hur väl vi lyckas i bekämpningsarbetet.

Viktigt med strukturerat skogsskyddsarbete

Vi måste nu hålla i och fortsätta kampen mot granbarkborren.

– Det är viktigt att vi nu alla hjälps åt och jobbar vidare med vårt strukturerade skogskyddsarbete. De stora ansträngningar som gjorts av medlemmar, entreprenörer, Södras fältpersonal och på våra industrier för att kunna ta emot de stora volymerna skadad råvara har gett resultat och skapat ett stort värde och har varit oerhört viktigt för medlemmarna och hela Södra, säger Henrik Holmberg.

Håll dig uppdaterad 

om svärmnings- och skadeutvecklingen här på webben

Till granbarkborresidan 

Granbarkborreskador 2018-2023
Utvecklingen av granbarkborreskador i Södras medlemsområde 2018-2023.
Granbarkborreskador 2018-2023
Total volym skog skadad av granbarkborre på Södras medlemsmarker 2018-2023.
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.