phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Granbarkborren på 1 minut

Näringsgnag
Hur skadar granbarkborren träden, hur hittar jag skadorna och kan jag göra något för att förhindra skador? Här får du snabbt svar på några vanliga frågor om granbarkborren.

Hur skadar granbarkborren skogen?

 • När temperaturen är omkring 20 grader svärmar den och angriper både stående träd och liggande färskt virke, men föredrar försvagade granar med frisk, tjock bark.
 • Om granarna är stressade av till exempel torka och blir angripna i hög utsträckning och med täta intervall dör de.
 • Om vädret blir varmt och torrt kan flera generationer hinna svärma under samma säsong.

Hur hittar jag angripna träd?

 • Sök i områden med tidigare angrepp, i beståndskanter, vid färska vindfällen och i äldre granskog. Använda riskkartan som du bland annat hittar i appen Skogsägare och här på webben – den anger var risken för skador är som störst.
 • På våren letar du efter ingångshål med kådflöde på stammen samt borrmjöl vid stambasen. På sommaren kan du även hitta gröna barr på marken under angripna träd samt barkflagor som släppt från stammen. På vintern letar du efter träd med bruna barr och träd som tappat bark.

Hur tar jag hand om skadade träd?

 • Märk ut skadade träd och markera var de finns, förslagsvis i appen Skogsägare.
 • Avverka och transportera bort skadade träd ur skogen så fort som möjligt för att förhindra att granbarkborren sprider sig.
 • Är angreppen omfattande, kontakta din skogsinspektor och skriv kontrakt på avverkningsuppdrag.
 • Du som kan ta hand om träden själv, kom ihåg att du behöver ett leveransvirkeskontrakt och tänk på säkerheten.

Kan jag sälja det skadade virket?

 • Är virket helt färskt går det som vanliga sortiment.
 • Södra har ett särskilt sortiment för granbarkborreskadat virke. Tala med din skogsinspektor.

Kan jag förhindra granbarkborreskador?

 • Det viktigaste du kan göra är att skydda den stående skogen. Det gör du främst genom att använda sök-och-plock-metoden som går ut på att leta upp, avverka och transportera bort angripna träd från skogen (se ovan).
 • Genom aktiv, ståndortsanpassad skogsskötsel ger du din skog de bästa förutsättningarna för att stå emot skadegörare som exempelvis granbarkborren.  
 • Kortare omloppstid minskar generellt risken för granbarkborreangrepp.
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.