Laddar...
phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Röjning skapar möjligheter

Röjningskampanj Röjning Skogsinspektor Åsa Andersson träffar medlemsfamilj
Det finns olika anledningar till varför du som skogsägare vill röja. Det beror på vad du vill att skogen ska ge dig och vilka värden du vill skapa i din skog. Här hittar du några vanliga målsättningar du kan ha när du röjer.

En skog att trivas i

Har du en skog med natursköna platser som du gärna vill gynna? En välröjd skog är trevlig att besöka och genom röjning kan du utveckla de kulturella och estetiska värden som finns i din skog.

Genom röjning kan du skapa en skog som bjuder in till trivsam upplevelse och rekreation. Att göra plats för fler lövträd, låta skog och träd bli gamla och värna busk- och fältskikt är några exempel på hur du kan forma en vacker och tilltalande skog. Andra möjligheter med röjning är att vara rädd om vatten och göra det tillgängligt, röja fram utblickar och kulturlämningar samt markera populära stigar och stråk.  

En skog med mångfald

Genom röjning kan du värna befintliga och utveckla framtida natur- och miljövärden i din skog. Du kan anpassa röjningen för att öka den biologiska mångfalden.

Röjningen är ett bra tillfälle att skapa bryn och kantzoner mot öppen mark och vattenmiljöer. För att gynna natur- och miljövärden kan även lövandelen förstärkas i fuktiga och blöta partier och naturvärdesträd röjs fram. 

En lönsam skog

Ett vanligt skäl till varför många skogsägare väljer att röja sin skog är att skapa en lönsam skogsproduktion. En skogsplantering behöver vårdas för att du ska få bra ekonomiska avkastning från den. Genom att röja i rätt tid och på rätt sätt skapar du goda förutsättningar för att öka din skogs tillväxt och kvalitet. Genom att röja ser du till att de mest lönsamma träden producerar virke i ditt skogsbestånd. 

I en välröjd skog ökar trädens stabilitet och därmed minskar också risken för skador på beståndet, framförallt på lång sikt. Bland annat minskar risken för framtida storm- och snöbrott i ett bestånd som är välröjt. Träden i ett välröjt bestånd bli också mer motståndskraftiga mot olika typer av skadeinsekter.

Att se till att din skog blir röjd i tid är bland det lönsammaste du kan göra i skogen. I det korta perspektivet kostar det en slant, men detta får du igen mångdubbelt i kommande gallringar och föryngringsavverkning.

Liten men lönsam investering

Man kan tycka att röjning är en obekväm kostnad. Men fundera då på hur mycket pengar du har lagt ut för att få till en lyckad föryngring. Att föryngra med en förädlad Södraplanta kostar cirka 9 kronor. Att röja i ungskogen kostar cirka 2 kronor per satt planta. Det är inte särskilt mycket i sammanhanget. Röjer du inte riskerar du att förlora de pengar du satsat i dina föryngringar.

Så mycket kostar ungskogsröjningen i förhållande till föryngringsåtgärderna:

 • Markberedning ca 1:50 kr
 • Södraplantan ca 4:50 kr
 • Plantering ca 2:00 kr
 • Viltbehandling ca 1:00 kr
 • Total föryngringskostnad ca 9:00 kr
 • Röjning ca 2:00 kr

6 punkter för lyckad röjning

 • Röj när huvudstammarna behöver det – inte för tidigt och inte för sent.
 • Tänk igenom hur lång tid det tar att röja hela röjningsbehovet. Lej in proffsröjare i god tid om du inte säkert hinner röja allt själv.
 • Inrikta dig på gran och tall som huvudträdslag, löv som komplement och till naturhänsyn.
 • Röj till rätt stamantal, spara inte för många träd.
 • Röj lövytor i beståndet till rätt stamantal.
 • Välj ut ytor med löv där du röjer för att gynna naturvärden eller som du inte röjer alls.

Kontakta mig om röjning

Jag vill bli kontaktad via: *

skogskunskap.se

Södra samarbetar med skogskunskap.se. Här hittar du fakta och instruktioner om skogens skötsel.

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.