phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Skogsbruk Sälja virke

Sälj ditt virke till Södra så växer ditt kapital även efter avverkningen

Sälja virke, virkestrave, virke
Som skogsägare vill du självklart ha så hög avkastning som möjligt på din skog. När du levererar till Södra får du inte bara ett marknadsmässigt pris för ditt virke, utan också möjlighet till extra avkastning från Södras industrier.

Virket som du levererar till Södra förädlas till sågade trävaror, massa och bioenergi av vår egen industri och andra aktörer och säljs sedan över hela världen. Södras modell för utdelning premierar dig som levererar allt ditt virke till Södra och fullt ut deltar i föreningens samverkan.  

Här kan du läsa mer om Södramodellen för vinstdelning.

Börja med att kontakta din skogsinspektor 

Första steget om du vill sälja virke till oss på Södra är en kontakt med din lokala skogsinspektor. När du bestämt dig för vad som ska utföras på sin fastighet tecknar vi ett kontrakt som beskriver uppdraget.

Hitta din skogsinspektor

Avverkningsuppdrag – när Södra sköter avverkningen

Idag är det vanligaste att Södra utför avverkningen åt dig som medlem som ett uppdrag till en entreprenör – ett så kallat avverkningsuppdrag. Kontrakten har olika omfattning och kan innehålla allt från ett enskilt uppdrag till ett längre avtal som löper över flera år.  

När du tecknar ett avverkningsuppdrag med Södra är det vi som gör jobbet, men du har kontrollen. Det är utifrån dina mål och behov som vi utformar uppdraget. I traktdirektivet som följer kontraktet syns det tydligt hur åtgärden ska genomföras och om det är särskilda önskemål vi ska ta hänsyn till. 

Olika prismodeller för avverkningsuppdrag 

Du kan välja hur du vill att ersättningen ska beräknas: 

  • Priset vid kontraktstillfället: Vår vanligaste kontraktsform.
  • Priset vid avverkningstillfället: Används när du har speciella önskemål om avverkningstid eller om avverkningen bara kan utföras vissa delar av året (till exempel tjäle eller torka). 
  • Skördarmätning med stampris: Virkesvolymen mäts i skördaren och du får ett pris per m3fub för varje enskild stam. Möjliggör snabbare utbetalning. 

Leveransvirke – när du vill sköta avverkningen själv 

Om du har tid och möjlighet kan du utföra avverkningen själv. Då tecknar du istället ett leveransvirkesavtal med Södra, vilket innebär att vi hämtar ditt virke vid en bilväg. Ersättningen följer de lokala gällande prislistorna

Virkesprislistor för timmer, kubb massaved och övriga sortiment

Kom ihåg att du som medlem i Södra får både ett marknadsmässigt pris för ditt virke och del i industrins vinster i framtiden. Med Södra kan ditt investerade kapital växa även efter avverkningen. 

Virkesprislistor

skogskunskap.se:

Södra samarbetar med skogskunskap.se. Här hittar du fakta och instruktioner om skogens skötsel.

Bli medlem i Södra

Som medlem i Södra samverkar du med andra skogsägare i en kooperation för skogsgårdens lönsamhet.

Bli medlem i Södra

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.