phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Skogsbruksplan - support

Vanliga frågor och svar

Hur fungerar framskrivningsfunktionen

Framskrivning är en funktion för att lägga till den årliga tillväxten i skogsbruksplanen. Är din skogsbruksplan framskriven till aktuellt år är funktionen endast möjlig att använda efter första september eftersom det är först då som skogen har växt färdigt för säsongen. Har du inte använt framskrivningsfunktionen tidigare ligger tillväxten sannolikt flera år efter i din skogsbruksplan, det finns då möjlighet att skriva ikapp genom att använda funktionen upprepade gånger tills skogsbruksplanen når nuvarande tillväxtsäsong. Notera att en framskrivning görs för ett år i taget och kan ta flera minuter att göra om fastigheten är stor och innehåller många avdelningar. Vilket aktuellt framskrivningsdatum din skogsbruksplan har ser du direkt under fastighetsbeteckningen under fliken "skogsbruksplan". Kom ihåg att rapportberäkna din skogsbruksplan efter att du använt framskrivningsfunktionen.

Vill du ha god samstämmighet mellan volymerna i verkligheten och det som visas i din skogsbruksplan ska du ha koll på om framskrivet datumet är före, under eller efter tillväxtsäsongen. Ett par exempel;

  • Om din skogsbruksplan exempelvis har framskrivningsdatum november månad 2021 är hela 2021 års tillväxtsäsong inkluderad i beräkningen och de skogliga värden som visas i din skogsbruksplan. I detta exempel bör man med andra ord trycka på knappen ”Lägg till ett års tillväxt” först efter att tillväxtsäsongen för 2022 har passerat.
  • Om din skogsbruksplan istället är framskriven till mars månad 2021 är tillväxten för 2021 års säsong alltså inte medräknad och du får då skriva fram två gånger för att få med 2022 års tillväxtsäsong, vilket endast är möjligt efter första september 2022 (se beskrivning ovan). 

Har du åtgärder som du utfört i skogen som du vill utföra i skogsbruksplanen är det på samma sätt bra att hålla ordning på om de är utförda i skogen före eller efter tillväxtsäsongen så att du vet om de då ska utförs i planen innan eller efter att du lägger till årets tillväxt. Logiken är byggd på så sätt att om man glömt att hantera någon åtgärd som är planerad att utföras under innevarande framskrivningsår i skogsbruksplanen så kommer åtgärdsperioden för den åtgärden att förlängas ett år i taget. Ett exempel igen;

  • Din plan är framskriven till november 2021 och du har en avdelning som har en planerad åtgärd som ska utföras under perioden 2020–2021 som du har glömt att hantera. När du lägger på ett års tillväxt (skriver fram skogsbruksplanen till november 2022) kommer denna åtgärd automatiskt ändras så att det i fortsättningen står 2020–2022. Detta utan att du blir meddelad om ändringen.

Framskrivningsfunktionen använder delar ur programserien Heureka. Heureka är upprättat av skogliga forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och uppdateras löpande varefter den skogliga kunskapen går framåt. Du kan läsa mer om programserien Heureka på SLUs hemsida Heurekasystemet | Externwebben (slu.se).

För att utföra framskrivning tryck på knappen "Lägg till ett års tillväxt" under fliken "Hantera Skogsbruksplan".

Hur fungerar rapportberäkningsfunktionen

Rapportberäkning är en funktion för att aktualisera din skogsbruksplan efter att du utfört en framskrivning, justerat skogliga värden och/eller utfört åtgärder i din skogsbruksplan. Södra rekomenderar att du utför dina utförda åtgärder och skriver fram din skogsbruksplan till aktuell tillväxtsäsong för att få aktuella värden vid rapportberäkningen. Vid en rapportberäkning uppdateras avdelningsinformation och de rapporter som är kopplade till din skogsbruksplan, allt utifrån vad som skett sedan senaste rapportberäkningen. Därför bör en rapportberäkning utföras innan du ska skriva ut nya rapporter, var gång du har gjort korrigeringar i avdelningars utbredning och/eller ändrat skogliga värden i avdelningar. Detta inkluderar även uppdateringar av utförda och planerade åtgärder. 

Rapportberäkningsfunktionen bygger, precis som framskrivningsfunktionen, på delar ur programserien Heureka. För mer information, se stycket för framskrivningsfunktionen. Heureka bygger på en referensbank av extremt många bestånd och det är inte säkert att det referensbeståndet den hittar är exakt likadant som det som finns i din skogsbruksplan. Därför kan det skilja lite mellan skogsbruksplanen och Heurekas skattningar. Dessa avvikelser har normalt ingen praktisk betydelse. På samma sätt är värdena i rapportberäkningen beroende av när och om du väljer att utföra ”utförda åtgärder” i din skogsbruksplan. För att få bästa resultat bör utförda åtgärder utföras vid tidpunkten då de faktiskt är utförda i fält. Är åtgärderna utförda av Södra kommer dessa att utföras av Södra men du kan även välja att utföra dem själv.

För att utföra rapportberäkning tryck på knappen "Starta rapportberäkning" under fliken "Hantera Skogsbruksplan".

 

Kontakt

Om du har fler frågor som inte besvaras här kan du kontakta din inspektor eller Södras medlemsservice. 

Hitta kontakter här

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.