phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Leveransvirke Instruktioner för upplägg av virke vid väg

Instruktioner för upplägg av virke vid väg

Timmerbil
Tack för att du levererar ditt virke till Södra! Här följer information och råd till dig för att din leverans ska tas om hand på bästa sätt. Hör gärna av dig till din inspektor om du har frågor som inte besvaras här.

Steg 1: Tillstånd

Det krävs alltid tillstånd för upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg. Vem som ska kontaktas beror på om upplaget placeras inom eller utanför vägområdet, och om det är allmän eller enskild väg. Viktigt är att upplaget alltid följer de krav som ställs på till exempel placering, vältornas utformning med mera. Läs mer i Trafikverkets broschyr ”Upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg”.

ALLMÄN STATLIG VÄG

Instruktion för upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg, samt ansökningsblankett för tillstånd finns på Trafikverkets hemsida på denna länk: Upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg (diva-portal.org)

Vid allmän väg krävs alltid tillstånd enligt väglagen. Ansök om ”tillstånd för enstaka upplag” om du behöver lägga upp virke eller skogsbränsle inom vägområdet för en allmän väg. Ansökan görs via Trafikverkets e-tjänst (se länk) alternativt med pappersblankett.

För rundvirke accepteras liggtider på högst 60 dagar, sedan måste en ny anmälan göras till Trafikverket. För skogsbränsle accepteras liggtider på högst 18 månader. 

ENSKILD VÄG

För upplag intill en enskild väg ska du ansöka om tillstånd hos väghållaren som ofta är markägare, vägsamfällighet, etc. Kontakta väghållaren för tillstånd och instruktioner för upplaget.

Steg 2: Skogsbilvägar

Skogsbilvägar Rätt klassad skogsbilväg är en förutsättning för att ditt virke ska ge bra betalt och snabb transport. För att den totala utbetalningen ska bli så hög som möjligt ska vägen:

 • Klara körning av lastbil med släp.
  Vid omlastning görs ett avdrag på 25 kr/m3 fub. 
 • Vara körbar året runt.
  En bra väg ger en snabbare borttransport.

Transporter sker på dygnets alla timmar av stora och långa lastbilsekipage. Det är viktigt att transportören har tillgång på information om skogsbilvägens placering och rätt klassning, för att kunna bedriva effektiva transporter

Om transportören inte hittar ditt virke på grund av att någon av ovanstående punkter saknas eller är fel, utgår en ersättning för bomkörning till åkeriet. Denna kan komma att debiteras dig.

För skogsbilsvägnätet i Sverige finns all vägdata samlat i en särskild skoglig vägdatabas. Det ligger på väghållarens ansvar att se till att uppgifter om ny- eller tillbyggd skogsbilväg rapporteras in för att uppdatera databasen. Anmälningar om uppdaterad vägdata för skogsbilvägar görs via webbformulär på Biometrias hemsida, biometria.se. Här finns även information om vilka krav som ställs och hur man klassar en skogsbilväg, se foldern ”Krav på skogsbilvägar”.

Steg 3: Hantering av vältor

 • Vältbrickan ska fästas med häftklammer av aluminium.
 • Plast får inte finnas på, kring eller i vältorna. Plast förstör processen i massabruken. Finns det plast på traven kommer den att vrakas av Biometria vid inmätning.
 • Det ska finnas minst tre vältlappar på varje trave, därefter ytterligare vältlappar enligt tabell nedan. Behöver du fler vältlappar, kontakta Medlemsservice, medlemsservice@sodra.com eller telefon 0470-891 00.
 • Sedan den 1 februari 2012 mätningsvägras partier utan vältlapp av Biometria. Mer information finns i prislistorna och i kontraktsbestämmelserna.

 

Volym i traven Antal vältlappar
0-35 m3fub 3 styck
35-70 m3fub 4 styck
70-100 m3fub 5 styck
100-135 m3fub 6 styck
och så vidare...  
Använd alla vältlappar som skickas ut och sprid dem på traven.

Steg 4: Exempel på hur lägen (avlägg) ska markeras på kartan

Steg 5: Anmälan av virke

Innan anmälan av virke ska volymen vara framskotad till väg samt innehålla fastsatta vältlappar. Virke som anmäls på våren kan bli liggande länge vid bilväg. Tänk på detta när du väljer avläggsplats och lägg inte virket på åkrar eller andra ställen där det ligger i vägen.

 • Gör anmälan på webben, sodra.com, och var säker på att anmälan kommer fram. Logga in på Min skogsgård, sen hittar du virkesanmälan under Skogsägare/Min skogsgård. Har du frågor om Södras webb besvaras dessa av medlemsservice@sodra.com eller telefon 0470-891 00.
 • Gör anmälan via brev med det ”Klarkort” som finns bifogat i detta utskick. Ring din inspektor om du behöver hjälp.

Tänk på att om du är PEFC-certifierad som skogsägare, ska entreprenörer som du anlitar för avverkning eller skotning vara entreprenörscertifierade enligt PEFC.

INNEHÅLL VIRKESANMÄLAN

 • Sortiment och volym fyrsiffrig sortimentskod och volym i m3 fub.
 • Fällningsvecka veckonummer på den vecka du fällde träden.
 • Lägesangivelser var virket ligger, kryssa i kartan och skriv en tydlig angivelse så att även nya chaufförer hittar.
 • Vägstandard hur framkomlig är din väg? Tänk på att en för låg vägstandard kan leda till transportavdrag.
 • Vedålder är massaveden från gallrings- (G) eller slutavverkningsskog (S). Har du blandat anger du (B).
 • Andel gran i barrmassaveden i procent av volymen

Eftersträva att varje trave innehåller minst 10 m3fub.

Felaktiga uppgifter på virkesanmälan innebär att kostnaden kan debiteras dig som leverantör. Fråga din inspektor om du är osäker!

 

Nyheter

Söker...
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.