phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close

Samråd om utökat vattenuttag i Ätran

SWEREF99 TM
    6375034.727, 421293.169. Ägare Dick Stagmo.
Södra Skogsägarna ekonomisk förening, Södra Skogsplantor planerar att söka tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för att öka vattenuttaget i Ätran för bevattning på fastigheten Odlaren 2 i Falkenbergs kommun. Samrådet avser en ökning av det maximala vattenuttaget från 90 000 till 150 000 m3 per år. Det maximalt uttaget på 2000 m3 per dygn blir det samma som idag.

Södra bedriver plantskoleverksamhet

Södra bedriver plantskoleverksamhet på fastigheten Odlaren 2 Falkenberg. Under de senaste åren har anläggningen moderniserats med två nya växthus. Vid plantskolan produceras ca 20 miljoner plantor årligen. Verksamheten kräver att plantorna bevattnas under delar av året, dels för att förhindra uttorkning, dels för att förhindra frostskador. Vatten pumpas från Ätran till en bassäng på plantskolans område, en sträcka på ca 900 m. Därifrån fördelas vattnet inom anläggningen. För att långsiktigt säkra fortsatt utveckling behöver vattenuttaget från Ätran utökas. Södra Skogsplantor kommer därför att ansöka om tillstånd för utökat vattenuttag från Ätran vid Mark och miljödomstolen.

Välkommen att kontakta oss

Önskar man ta del av hela samrådsunderlaget, har frågor eller önskar lämna synpunkter kontakta platschef Tord Barone tel: 0340-63 35 37 eller e-post: . Välkommen med dina synpunkter senast den 20 september.

Relaterade länkar

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.