phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem För Södra skogs entreprenörer Entreprenörsnytt Flera nyheter i Skötselskolan 2024

Flera nyheter i Skötselskolan 2024

Skötselskolan har haft ett framgångsrikt år. Under 2023 har 20 000 personer tagit sammanlagt 60 000 diplom via den branschgemensamma utbildningsplattformen. Och dess betydelse fortsätter att öka i takt med att skogsbruket förändras allt snabbare – en utveckling som möts upp med flera förändringar 2024.

Skogsbilvägar 2021.
Joel Persson, chef för skogsteknik på Södra och styrelseledamot i Skötselskolan..

Skötselskolan är svenskt skogsbruks utbildningsplattform, som varje år utvecklas för att vara så aktuell som möjligt. Omkring 100 specialister och arbetsledare ingår i det team som bidrar till att skapa och uppdatera utbildningarna utifrån ny kunskap och nya rutiner inom alla de åtgärder som ingår i en skogs livscykel. Utbildningarna spänner över allt från avverkning, brandbekämpning och dikning till markberedning, miljöhänsyn, plantering, röjning och skogsbilvägar. Från årsskiftet ligger även SYN-utbildningarna (Skogsbrukets Yrkesnämnd) under Skötselskolans paraply, en välkommen nyhet för många. 

- Från början var behovet att säkerställa bra arbetsvillkor för branschen och säkra upp att den rörliga arbetskraft som kommer kontinuerligt har samma koll på regelverket kring svenskt skogsbruk som övrig personal. Skötselskolan har vuxit över tid och är idag större än någonsin. Den är idag skogsbranschens grundplattform för kompetensutveckling för alla som arbetar i skogen, säger Joel Persson, chef för skogsteknik på Södra och styrelseledamot i Skötselskolan. 

Möter framtida behov 

Anders Tosteby, avgående verksamhetsledare för Skötselskolan, framhåller att utbildningens koncept är en framgångsfaktor även för att hantera de effekter som kommer i klimatförändringens spår i form av exempelvis torka, stormar och förändrat beteende hos skadedjur: 

- När förutsättningarna förändras är det viktigt att kunna föra ut kunskap på ett snabbt och effektivt sätt. Det såg vi exempel på 2018, då Sverige drabbades av de mest omfattande skogsbränderna i modern tid. Det året öppnades Skötselskolan upp för alla som jobbade med brandbekämpning, något som hade betydelse för utgången, säger han och tillägger: 

- Användningen av Skötselskolan som utbildningsverktyg för andra än medlemsföretagen har ökat mycket de senaste åren. Antalet genomgångna utbildningar kopplat till brand ökar för varje gång vi får extrem värme i Sverige, men även mindre skogsförvaltande företag, sågverk och myndigheter har ökat användningen av Skötselskolan för sin kompetensutveckling. Det är roligt och ett kvitto på att vi har ändamålsenliga utbildningar! 

Skolor har möjlighet att ta del av utbildningarna i princip kostnadsfritt, för en symbolisk slant. Samarbetsaktörerna bakom Skötselskolan vill gärna uppmana de skogliga utbildningarna att vara mer aktiva, och arbetar för att fördjupa samarbetet med fler. Kompetensförsörjning är en viktig fråga för branschen. Samtidigt bör de som söker sig till skogliga jobb ha kunskap om vilka certifieringskrav och målbilder som gäller. Det kan de få enkelt redan under skoltiden, via Skötselskolan. 

Ny verksamhetsledare tillträder 

Framåt tror Anders Tosteby att Skötselskolan kommer att användas mer även som utbildningsplattform för företagsegna utbildningar. Han bedömer också att de för branschen så viktiga entreprenörerna kommer att involveras mer i utvecklingen av skötselskolor.  

Själv kommer han inte att vara en del av den utvecklingen. Efter nio år som verksamhetsledare lämnar han nämligen över stafettpinnen till Catharina Andersson. 

- Det har varit fantastiskt att få bidra till att göra något som används av så många och är så uppskattat, men efter lång tid på samma post riskerar man att bli en bromskloss för fortsatt utveckling. Därför passar det utmärkt att låta Catharina som har annan kompetens, andra ingångar och andra erfarenheter ta över rollen, säger Anders Tosteby. 

Skötselskolans nya verksamhetsledare tillträdde den 1 januari, och kommer närmast från en tjänst som marknadschef på SCA Skog i Jämtland. Hon har en bakgrund som agronom med ekonomisk inriktning, och har arbetat i många år inom skogs- och träbranschen – främst med bioenergi och virkesköp. 

- Jag hoppas kunna förvalta utbildningarna i Skötselskolan och SYN och det arbete som gjorts under åren, men även förändra och förnya efter ägarnas önskemål och omvärldens krav på skogsnäringen. Det är ett viktigt och ansvarsfullt arbete som jag ser fram emot att få delta i, tillsammans med den specialistkunskap som finns hos ägarna och samarbetsparterna, säger Catharina Andersson. 

Det har verkligen varit en fantastisk utveckling inom Skötselskolan. Jag vill därför tacka Anders för hansinsatser som verksamhetsledare under åren. Nu fortsätter arbetet vidare framåt och jag ser med spänning fram emot de nya utvecklingssteg vi kommer ta framöver, avslutar Joel Persson. 

Gå till Skötselskolans webb

 

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Entreprenörsnytt

Nyhet

Ämnen: Entreprenörsnytt

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.