phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Vi behöver samtala om skogens betydelse

Ledare: Vi behöver samtala om skogens betydelse

Vi har gått in i ett nytt år och 2024 blir ett riktigt supervalår när över hälften av jordens befolkning går till val. Ett av dessa är valet till Europaparlamentet i juni, där vi som förening valt att engagera oss för att bidra till att skogsgårdens och Södras industriers viktiga frågor lyfts under valrörelsen.

Lotta Lyrå vd- och koncernchef

Vi påverkas till stor del av den politik som förs och beslutas i EU men vi är också en viktig möjliggörare för att Europa ska klara av den gröna omställningen. Just familjeskogsbrukens betydelse för den gröna omställningen var en av de saker jag lyfte i samtal med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen när vi möttes i Stockholm i början av året. Det var ett väldigt bra möte och en konstruktiv dialog som gav oss möjlighet att lyfta både familjeskogsbrukets särart till EU-nivå, men också hur vi kan använda råvaran på bästa sätt i industrierna. Jag hoppas att vi tillsammans de kommande månaderna hjälps åt att ta samtal om skogens betydelse för Sverige och EU med grannar, vänner, politiker och andra vi möter i vardagen. Det är viktigt för skogsgården att vi engagerar oss i EU och använder vår röst i juni.

Likväl som för EU, är demokratin och dess principer grunden för Södra som kooperation och jag ser verkligen fram emot att träffa och samtala med många av er under årsmötena som sker nu i mars månad. Som förening lever vi de demokratiska principerna dagligen i hur vi organiserar oss, möts och deltar, men årsmötet är ett fundament där du som medlem är med och väljer förtroenderåd och en valberedning för ditt skogsbruksområde samt representant till fullmäktige på föreningsstämman. Jag hoppas du tillvaratar möjligheten att nyttja din röst – aktiva medlemmar gör oss bättre.

För att möta framtidens utmaningar och möjligheter är det viktigt att vi fortsätter utveckla Södra tillsammans. Vi besitter tillsammans en lång tradition av engagemang och framsynthet och över 80 år av arbete, lärdomar och erfarenheter som haft en betydande roll för skogsgårdens utveckling i södra Sverige. Södra har varit och är en drivande marknadsaktör som lyfter familjeskogsbrukets intressen och utvecklar sin industri i takt med tiden. När intresset för skogen tilltar, konkurrensen om råvaran hårdnar och behovet av skogliga produkter och tjänster ökar har vi historien med oss men blicken stadigt framåt. Vårt arbete i linjeorganisationen med effektivitet i världsklass, som under 2023 resulterade i effektiviseringar om 866 miljoner kronor, och beslutet att förändra industristrukturen för Södra Wood är exempel i närtid som båda syftar till att stärka vår position och långsiktiga konkurrenskraft.

Jag uppskattar och återbesöker ofta hur Södras grundare Gösta Edström uttryckte det:

”För vilket ändamål skogens produkter i framtiden blir använda är i dag obekant. Se till att då den dagen kommer ni inte står tomhänta.”

Vi ska hela tiden bli bättre. Från hur vi vidareutvecklar ett aktivt och hållbart brukande av skogen till vad vi erbjuder kund och konsument. Framåt handlar det om att skapa maximalt värde av varje träfiber och säkerställa kapacitet där vi kan göra skillnad. Det innebär inte alltid att vara störst men att vi alltid strävar efter att vara bäst på det vi gör. I centrum står att skapa värde för dig som familjeskogsbrukare i Södra.

Lotta Lyrå, vd och koncernchef

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.