phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Utvecklingsprogrammet för förtroendevalda utvärderas nu

Utvecklingsprogrammet för förtroendevalda utvärderas nu

Exkursion i Toftaholm i samband med föreningsstämma 2022

Den första omgången av Södras nya utvecklingsprogram för förtroendevalda är nu genomförd. Här har förtroendevalda medlemmar erbjudits att delta i diskussioner om strategi, värderingar och kooperativ etisk kod, samt fått fördjupade kunskaper om det kooperativa uppdraget och rollen som ledare. Nu utvärderas programmet och planer för nästa steg tas fram.

I arbetet med att utveckla föreningen är frågor som rör kooperation och demokrati avgörande, och ett viktigt led i detta är att ta ett samlat grepp på utbildning för förtroendevalda medlemmar. Under 2023 startade därför ett nytt utvecklingsprogram och under våren samlades 350 förtroendevalda för att i en första modul lyfta frågor om Södras strategi, våra gemensamma värderingar och för att arbeta fram en ny kooperativ etisk kod.

Efter sommaren genomfördes ytterligare två moduler av programmet, den här gången för de som är ordförande och vice ordförande i de lokala förtroenderåden, och för förtroendevalda som man tror på sikt kan bli ordförande. Modul 2 handlade om det kooperativa uppdraget och i vilka sammanhang förtroenderåden finns representerade, medan den tredje modulen berörde ledarskapsrollen.

Verktyg att testa på hemmaplan

Gemensamt för modul 2 och 3 har varit genomgång av olika verktyg som man sedan fått med sig för att testa på hemmaplan.

– Det har handlat om allt från tips på hur man kan lägga upp en aktivitet till förslag på upplägg för förtroenderådsmöten eller hur man kan få alla i förtroenderådet att utvecklas och bidra ännu mer.

– Före, mellan och efter dessa båda moduler har deltagarna varit indelade i mindre så kallade lärgrupper som letts av Södras diplomerade coacher. Här har man delat kunskap och utbytt erfarenheter med varandra, berättar Carl Johan Olsson, ansvarig för kooperation och lärande på Södra.

När nu hela den första om gången av det nya utvecklingsprogrammet är genomförd summerar Carl Johan Olsson det så här:

– Det har varit en väldigt spännande resa. Programmet har varit stort och omfattande och det var länge sedan vi genomförde något likande. Men det är angeläget för oss att hela tiden utveckla föreningen så att vi är attraktiva för nya medlemmar och så att de vill engagera sig som förtroendevalda. Det är så viktigt för vår kooperation.

– Vi har fått mycket positiv feedback under programmets gång, men nu ska vi utvärdera upplägg och innehåll ordentligt för att sedan ta besluta om hur vi ska jobba vidare med det framåt, säger Carl Johan Olsson.

 

Carl Olai vice ordförande Norrköping skogsbruksområde

Tankekepsarna ett bra verktyg

• Vilka verktyg har du tagit med dig och testat?

• Vad skulle vara ett naturligt nästa steg i utvecklingsprogrammet?

Carl Olai, vice ordförande i Norrköping skogsbruksområde:

– Tänkarkepsarna, som går ut på att tillsammans spåna kring för- respektive nackdelar med en idé, var ett riktigt bra verktyg. Jag tror att det kan vara användbart i vårt förtroenderåd, men vi har ännu inte hunnit testa.

– Framåt tror jag på ännu fler ”fysiska” hjälpmedel i form av korta sammanfattningar av de olika råd vi har fått med oss, likt tänkarkepsarna.

– Lärgrupperna, där vi i små grupper repeterade och bollade idéer tillsammans med en coach, var ett bra koncept som vi bör fortsätta utveckla framåt. Kanske kan coacherna besöka våra förtroenderådsmöten och hjälpa oss att komma i gång med de nya arbetssätten.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.