phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Stor efterfrågan på råvara från familjeskogsbruken

Stor efterfrågan på råvara från familjeskogsbruken

Timmerbil i vinterlandskap. Ullaredsbilen nr 8965013

Skog och trä ses som lösningar på klimatutmaningarna och behovet av fossilfria produkter växer. Det gör att efterfrågan på och konkurrensen om skogsråvara ökar, både globalt och på hemmaplan. Industrin har behov av både timmer och massaved, så har du möjlighet att avverka är det nu ett bra läge.

Under pandemin var trycket på skogsindustrin högt när industrierna gick på högvarv för att möta kunders och samhällets efterfrågan. Det var dessutom varma år, vilket gjorde att  granbarkborreskadorna var stora och många skogsägare avverkade. Sedan dess har det hänt mycket i världen och industriernas höga produktionstakt håller i sig. Hur påverkar det råvarumarknaden?

Den globala materialanvändningen förväntas fördubblas till 2050, efterfrågan på trävaror väntas öka med 2,8 procent årligen och FN:s miljöprogram UNEP pekar på ökat byggande i trä som en av lösningarna för att minska de globala klimatutsläppen. Därtill kommer ett ökat behov av fossilfria produkter för transport, energi och kemikalier. Konkurrensen om alla sortiment kommer att öka  både från svenska aktörer och andra länders virkesförbrukande industrier.

– Vi ser positivt på att råvaran från familjeskogsbruken är så efterfrågad, både nationellt och internationellt. Det betyder att skogen används för allt fler syften i samhället, vilket är positivt för klimatomställningen och skogsgårdens långsiktiga lönsamhet, säger Peter Karlsson, affärsområdeschef Södra Skog.

Konkurrensen om råvaran ökar

I Sverige bedöms produktionsökningar inom både massa-/pappersindustrin och träindustrin öka råvarubehovet. Samtidigt har råvaruutbudet minskat i Centraleuropa och Kanada, som drabbats hårt av granbarkborre och bränder, och export från Ryssland till Europa har uteblivit. Tillsammans ger det en utökad konkurrens om råvaran.

– Finland gör nya satsningar, till exempel massabruket i Kemi, som ökar deras råvarubehov  samtidigt som de tappar omkring en fjärdedel av sin fiberförsörjning i och med importstoppet från Ryssland. Tyska fiberförbrukare behöver kompensera för bortfallet av råvara. Det är många faktorer som gör att tillgänglig råvara i norra Europa är mer eftertraktad än vanligt, säger Kim Gunnarsson,  virkeschef på Södra.

Konkurrensen från energisektorn är stark redan idag och bedöms tillta. Ungefär 25 procent av EU:s import av pellets föll bort i och med kriget i Ukraina, vilket gör att motsvarande mängd måste köpas på annat håll. Samtidigt minskar råvaruutbudet i Sverige, där Sveaskogs ökade avsättningar av arealer för naturvårdsändamål är det mest tydliga exemplet.

Bra läge att avverka

Med den goda efterfrågan på virkesmarknaden som nu råder höjde Södra priserna på gran- och talltimmer samt kubb och klentimmer den 18 januari. Det är fortsatt historiskt höga priser på massaved och bränsleved.

– Det är ett bra läge att avverka om du har möjlighet att göra det, men även om behovet av råvara är stort är det viktigt att vi håller oss på en hållbar avverkningsnivå. Vi måste tänka långsiktigt och på kommande generationer av skogsägare. Vi vet att många av medlemmarna i Södra avverkade under pandemiåren som var en period med mycket fokus på skadorna i skogen. Nu behövs tid för skogsskötsel, plantering, röjning och gallring, säger Peter.

Efterfrågan är stor på både timmer, massaved och bränsleved. För att hantera den hårda  konkurrensen på råvara har Södra prioriterat de egna industrierna och sålt en mindre andel än vanligt till andra aktörer. I de fall råvaruutbudet inte täcker behovet från Södras egna industrier anskaffas massaved från i första hand Svealand, Norge och Baltikum. Att ha stillastående industrier skulle nämligen vara väldigt kostsamt.

– Att Södras egna industrier kan förädla råvaran och exportera den ut på de globala marknaderna är en trygghet för medlemmarna. Våra industrier har hållit låga färdiglager, prioriterat att få iväg produkter även om det varit med lägre marginal och sålt mer till Kina och USA, säger Peter.

– Vi känner oss trygga med det arbete vi gör för att stimulera marknaden och för att fortsätta utveckla konkurrenskraften i vårt erbjudande. Marknadsutvecklingen går så här långt i linje med de scenarion vi förutspått i råvarustrategin och vi jobbar med de åtgärder som föreslås där i. Avverkningsviljan har de senaste månaderna svängt svagt uppåt igen och vi tror att det kan hålla i sig, avslutar Peter Karlsson.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.