phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra levererar ett stabilt resultat i en utmanande tid

Södra levererar ett stabilt resultat i en utmanande tid

Södra redovisar ett stabilt resultat för 2023. Rörelseresultatet landar på 2 226 miljoner kronor och Södras styrelse föreslår en vinstdelning till medlemmarna på 1 474 miljoner kronor. Under året har arbetet med implementeringen av Södras strategi fortsatt med fokus på ökad konkurrenskraft och förädlingsvärde för att stärka skogsgårdens värden.

Kampanjbilder från kampanjen Skogslandslaget. Mathilda Clausen Wingårdh medlem i Södra

Under 2023 uppgick Södrakoncernens nettoomsättning till 28 896 miljoner kronor (33 367). Rörelseresultatet landade på 2 226 miljoner (7 805). Avkastningen på sysselsatt kapital var 9 procent (35) och soliditeten var vid årets utgång 64 procent (65). Arbetet för att stärka koncernens konkurrenskraft har under året lett till effektiviseringar på 866 miljoner kronor och bidrar till resultatet samtidigt som det ger en långsiktig effekt. Resultatet för 2023 ligger i linje med planen för året.

– Jag kan konstatera att Södra gör ett stabilt resultat i en utmanande tid. Det visar kooperationens styrka att jobba på kort och lång sikt med uppdraget att stärka skogsgårdens värden. Södras industrier är medlet för att skapa detta värde och vårt uppdrag är att göra det på bästa och mest hållbara sätt i varje affär. Vår tyngdpunkt ligger på att stärka konkurrenskraften genom ökad effektivitet, ökning av förädlingsvärdet av våra produkter och göra mer av den råvara vi har. Omvärldsläget har gjort det än tydligare att vår strategiska inriktning är nödvändig och rätt, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef för Södra.

Strategiska satsningar och beslut för skogsgårdens lönsamhet

Södras uppdrag är att stärka skogsgårdens värden och lönsamhet genom att vara en drivande marknadsaktör som lyfter familjeskogsbrukens intressen och utvecklar industrin i takt med tiden. De senaste åren har inneburit stora omvärldsförändringar som påverkat både marknaden för Södras produkter och skogen. Det ökar vikten av strategiska hållbara investeringar och ständiga förbättringar samt förändringar i industristrukturen för att bibehålla vår starka position och bygga en långsiktigt än mer konkurrenskraftig verksamhet.

KL-träfabrik

I mitten av mars invigdes Södras nya fabrik för korslimmat trä, KL-trä, i Värö. Fabriken, som är en av Sveriges största, har en kapacitet att leverera stommaterial till drygt 4 000 bostäder årligen och innebär en tiofaldig ökning av vår produktionskapacitet när det gäller KL-trä.

Indunstning

I april driftsattes den nya indunstningsanläggningen vid massabruket i Mönsterås – en investering på 700 miljoner kronor. Därmed kommer brukets förbrukning av värme i form av ånga att minska, vilket i sin tur innebär en ökad produktion av grön el.

Nytt fryslager för plantor

I oktober invigdes Södras nya fryslager för plantor. Frysen, som ligger i anslutning till plantskolan i Falkenberg, är Södras första och har utrymme att hantera 40 miljoner skogsplantor.

Satsning på pappersmassa av jordbruksprodukter

Södra inledde en satsning på pappersmassa gjord av massaved tillsammans med rester från jordbruk. Den nya blandningen innebär att mer pappersmassa kommer kunna skapas från varje träd, vilket stärker familjeskogsbrukets lönsamhet och säkerställer ett än mer resurseffektivt och cirkulärt flöde.

Industrikonsolidering Södra Wood

För att stärka och framtidssäkra Södra Woods konkurrenskraft, genomförs under 2024 en förändring av industristrukturen. Målsättningen är att uppnå stordriftsfördelar genom flytt av produktionsvolymer till Södra Woods större produktionsenheter. 

Mer information

Se webbsändning om bokslutet (inläggning krävs)

1,5 miljarder föreslås i vinstdelning

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.