phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skog och vilt in i strategin: Södra vill vara en samlande kraft i Götaland

Skog och vilt in i strategin: Södra vill vara en samlande kraft i Götaland

Skog och vilt är nu ett eget strategiområde i Södras strategi. Det är ett sätt att skapa mer kraft och tydlighet i en komplex och långsiktig fråga. Samverkan och kunskapsutveckling är kärnan i strategin.

Älgtjur på bete i en glänta med björksly.

Frågorna om skog och vilt är komplexa och påverkar såväl den enskilda skogsgården som Södra och samhället. Det finns många intressenter och perspektiv och frågorna väcker ofta starka känslor.  Södra gjorde under förra året en översyn av området som ledde fram till att Skog och vilt arbetats in i strategin.

Samverkan i en svårlöst samhällsfråga

Alla aktörer som kan bidra till konstruktiv förvaltning av vilt och foder behöver dra åt samma håll för att vi ska nå resultat i skogen. I strategin är kunskapsutveckling, stärkt samverkan och minskad  polarisering viktiga delar för att skapa förutsättningar för problemlösning och för att fler ska kunna  och vilja engagera sig i frågorna.

– Vi står fortsatt bakom de nationella målen för balans mellan skog och vilt, men behöver söka fler vägar för att komma vidare. Ingen aktör kan lösa frågorna på egen hand och vi måste hitta sätt att jobba tillsammans, säger medlemschef Henrik Andersson.

Långsiktig ambition

Strategiområdet Skog och vilt ersätter den tidigare Viltpolicyn. En långsiktig ambition har  formulerats om att jägare och skogsägare tillsammans ska ta ansvar för förvaltningen av vilt och foder i landskapet under hela skogens omloppstid. Södra vill vara en samlande kraft i Götaland för att utveckla både samverkan och kunskap, till exempel inom flerartsförvaltning och fodertillgång.

– Det är hög tid att gå från ord till handling i frågan om flerartsförvaltning. Vi behöver kunskap,  utvecklingsarbete och nytänkande och vi vill verkligen bidra i detta, säger chefen för viltförvaltning  Johan Frisk.

Arbete i strategins riktning

Flera aktiviteter startar nu, bland annat att rusta organisationen ytterligare och att stärka dialog, kunskapsutveckling och forskning. För att komma framåt behöver viltfrågan också tydligare  integreras med arbetet kring skogsskötsel, biologisk mångfald och klimatanpassning.

– Viltfrågorna är en del av helheten och vi behöver nog bli bättre på att hantera flera olika perspektiv samtidigt. I det fortsatta arbetet blir det också viktigt att bygga kring de goda exemplen,  och att låta dem visa vägen, avslutar Johan Frisk.

 

Jonas Edlund, viltombud i Södra, skogs- och viltansvarig på LRF i Östergötland och markägarrepresentant i en av älgförvaltningsgrupperna i Östergötland.

"Prata med varandra"

Jonas Edlund är skogs- och lantbrukare i Vreta kloster och djupt engagerad i frågor som rör skogen, jorden och viltet. Han är viltombud i Södra, skogs- och viltansvarig på LRF i Östergötland och markägarrepresentant i en av älgförvaltningsgrupperna i Östergötland.

För några år sedan var Jonas Edlund med och tog initiativ till samverkan om klövviltförvaltning i Östergötland. Det som började som en ”lära känna-träff” vid hans eget vilthägn utvecklades med tiden till lokal samsyn mellan Södra, LRF, Svenska Jägarförbundet och Jägarnas Riksförbund om vad som krävs för att samtidigt kunna ha livskraftiga klövviltstammar och acceptabla betesskador.

– Vi ville försöka tänka nytt och börja prata med varandra om klövviltförvaltning i stället för att bara fokusera på älgen. Det visade sig att alla ville samma sak – livskraftiga, stora fina djur i balans med fodertillgången. Vi såg också att det saknades verktyg för förvaltning av klövviltet som helhet, säger Jonas Edlund.

Vad är nyckeln till att hitta ett konstruktivt samarbetsklimat?

– Då vill jag citera Dag Franzén som var tidigare ordförande i Jägarnas Riksförbund. Han sa ”Säg så här: Du som markägare – Fråga jägarna, vad kan jag hjälpa till med för att underlätta jakten. Du som är jägare – Fråga markägaren, vad kan jag göra för att underlätta när det gäller betesskadorna.”

– Så fråga varandra i stället för att berätta hur det är, föreslår Jonas Edlund.

Han menar att det också är viktigt att förstå de ekologiska sambanden mellan klövviltarterna om det ska vara möjligt att förvalta livskraftiga klövviltpopulationer som är i balans med fodertillgången. Det räcker inte att prata om avskjutningsmål och betesskador för älgen.

– Vi måste se alla viltarterna och sambanden mellan dem i stället för att bara fokusera på älgen – det går inte annars, säger han.

Vad har er samverkan i Östergötland lett till?

– Rent konkret att markägare och jägare står tillsammans och pratar runt om i Östergötland och att det är tydligt att vi alla står bakom samma sak. Det är jätteviktigt att visa att man är överens och baserar allt man säger på fakta, säger Jonas Edlund.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.