phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Räkna med granbarkborreskador även i år

Räkna med granbarkborreskador även i år

De senaste årens minskning av granbarkborreskador tycks ha fortsatt under förra året. Trots detta ligger skadorna fortfarande på en hög nivå i de drabbade områdena och vi får räkna med skador även i år.

Karin Andersson, styrelsemedlem, Hultåkra

Södras inventering av granbarkborreskador på medlemsfastigheter visar på en liten minskning av skadorna mellan 2022 och 2023 medan den nationella riktade inventeringen av granbarkborreskador som Riksskogstaxeringen vid SLU genomför visar på skador i Götaland i nivå med 2022.

– Bägge inventeringarna är behäftade med ganska stora felmarginaler, men oavsett om skadorna har minskat något eller inte så ligger de fortsatt på en hög nivå om vi jämför dem i ett historiskt perspektiv. Vi måste förbereda oss på en stor volym skadad skog även under 2024, kanske i nivå med 2023, säger Henrik Holmberg, chef för skogsskötsel på Södra.

Med tanke på de klimatförändringar vi nu ser, med bland annat varmare och torrare somrar, är det enligt Henrik Holmberg inte omöjligt att vi får tänka om när det gäller vad som är en normal nivå på granbarkborreskadorna.

– Kanske är de skadenivåer vi nu ser det nya ”normala”, det får utvecklingen de närmaste åren utvisa.

Redo att hjälpa till

Södra har sedan det stora granbarkborreutbrottet 2018 arbetat upp en väl fungerande organisation för att hantera omfattande granbarkborreskador. Skulle det bli extremt väder med mycket omfattande barkborreangrepp under 2024 så är man redo att hjälpa skogsägarna, menar Henrik Holmberg.

– Under 2024 kommer vi fortsätta med svärmningsövervakningen i de värst drabbade områdena och presentera resultaten på webben sodra.com/granbarkborre. Vi kommer också vara förberedda  på att vid behov hjälpa skogsägarna med att ta hand om skadad skog. Beroende på hur skadebilden  utvecklar sig kommer vi eventuellt att göra skadeinventering efter sommarens svärmningar. 

– Vi tittar också på möjligheten för inspektorn att med hjälp av satellitdata stötta skogsägaren i arbetet med att hitta angripna träd, säger Henrik Holmberg.

Läs mer 

SLU:s granbarkborreinventering

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Nyhet

Ämnen: Skogsägare, granbarkborre

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.