phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Pilotprojekt med elflisbil för att nå fossilfrihet

Pilotprojekt med elflisbil för att nå fossilfrihet

Elflisbil

Södra accelererar arbetet för att nå sitt klimatmål att ha netto noll utsläpp av fossila växthusgaser till 2040. – Vi ser stora möjligheter inom elektrifiering av arbetsmaskiner och transporter, men det kommer att krävas ett systemskifte som kräver kunskap. Vi inleder därför arbetet med en pilot där en elflisbil kommer att testas i normal drift. Efter utvärdering ska en tydlig plan för en storskalig lösning tas fram, säger Henrik Brodin, programchef för Ett Fossilfritt Södra.

Henrik Brodin henbd
Henrik Brodin, programchef för Ett Fossilfritt Södra.

Södras klimatambition är att halvera utsläppen av fossila växthusgaser till år 2030 jämfört med 2020. Till år 2040 ska utsläppen av fossila växthusgaser vara netto noll. Södra strävar efter att vara ledande i samhällets resa mot klimatneutralitet. I denna ambition ska klimatnyttan öka längs hela värdekedjan – från familjeskogsbruken till produkterna som skapas. Det är viktigt att göra erbjudandet till kunderna mer hållbart och på sätt bli en mer attraktiv leverantör.

För att nå klimatmålet har Södra intensifierat sitt arbete med att identifiera potentiella förbättringar i verksamheten. Södra ser stora möjligheter inom elektrifiering av arbetsmaskiner och transporter, vilket faller under programmet Ett Fossilfritt Södra som startade 2017.

– Programmet bidrar till att vi samarbetar, breddar vår spetskompetens och ser till att vi drar åt samma håll på Södra. Vi har ett tydligt mål och vet vart vi ska, säger Henrik Brodin.

Pilot i Södras åkeri

I delprojektet för elektrifiering av arbetsmaskiner och transporter påbörjas nu en pilot i Södras  åkeri, där en elflisbil ska testas i skarpt läge.

– Omvärlden går mot elektrifiering. Södra är en av Sveriges största transportköpare och vi måste ligga i framkant för att kunna ta en bra position. Ju mer förberedda vi är när elektrifieringen kommer i stor utsträckning, desto bättre kommer det att påverka vår ekonomi, hållbarheten och arbetsmiljön för chaufförerna, säger Henrik.

Södra har beställt en elflisbil som kommer att levereras i slutet av 2024. Under året ska  infrastrukturen med laddstolpar byggas ut vid industrierna i Mörrum, Mönsterås, Orrefors och Långasjö. Under 2025 till 2027 ska lastbilen testas i skarpt läge. Piloten kommer sedan att utvärderas för att ta fram en tydlig plan för nästa steg i implementeringen av den storskaliga lösningen.

Unikt test i normal drift

Det som är unikt med det här projektet är att lastbilen ska användas i normal drift, vilken ingen har testat tidigare. Piloten har fått namnet ”Kors och tvärs”. När det gäller eldrift är den stora knäckfrågan en tillförlitlig infrastruktur där det går att ladda snabbt när lastbilen behöver laddas. Tillgång till el och lastbil är frågor som redan är lösta.

– I piloten kommer vi ta reda på hur vi dimensionerar laddsystemet, hur vi säkrar överföringen av el i högt tempo, hur rutterna planeras när vi ska ta hänsyn till laddning, och hur avtalen med externa åkerier ska se ut när de laddar på olika ställen. Vi kommer också att testa hur kylan påverkar systemet, säger Henrik.

– En annan viktig fråga är att få med oss chaufförerna i arbetet. Människan är central i omställningen, och för att förstå förarnas upplevelser och utmaningar måste vi göra fysiska tester. Vi har gjort en mängd uträkningar i datorn, men nu ska vi testa hur det fungerar i verkligheten. Det är mycket vi inte vet idag. Pilotprojektet genomförs med en elflisbil. Lärdomar vi drar kring flis kan vi sedan använda för rundved. Systemet är liknande, logistiken är något annorlunda.

Elektrifieringsprojekt inom Skogforsk

Svaren på frågorna hoppas Södra få när piloten är klar år 2027. Utöver Södras pilot kommer det att startas upp fyra andra piloter i ett större elektrifieringsprojekt inom Skogforsk. På så sätt kan lärandet femfaldigas. Genom att skapa en branschgemensam systemdemonstratör i stor skala genereras kunskapsbyggande genom insats och utbyte för projektdeltagarna. Visionen med Skogforskprojektet är att 50 procent av de nya lastbilar skogsbruket köper är elektrifierade år 2030. För Södras del är målet att en tredjedel av lastbilarna i Södras eget åkeri ska vara eldrivna till 2030, vilket idag innebär tio stycken.

– Skogforsksamarbetet ger oss större tillgång till simuleringskapacitet, mer övergripande lärdomar och förståelse kring alternativa lösningar, säger Henrik Brodin.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.