phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Nytt affärssystem sjösattes vid årsskiftet

Nytt affärssystem sjösattes vid årsskiftet

Unsplash-bild

Vid årsskiftet bytte Södra till ett gemensamt affärssystem. Med det nya systemet får vi en säkrare och stabilare plattform, som också ger betydligt större möjligheter att utveckla nya tjänster. Redan nu finns några nyheter i Min skogsgård för dig som medlem.

Under en dryg vecka runt nyår genomfördes arbetet med att stänga gamla system, flytta data och starta det nya systemet. Systembytet påverkar många processer och medarbetare i Södra och har inneburit ett intensivt arbete under lång tid.

– En viktig del har förstås varit att hålla igång virkesflödet. Det kräver en hel del planering att under en vecka ha systemen helt nedstängda och därefter starta upp i nya system. Som helhet har det här fungerat bra, berättar projektledare Thomas Magnusson.

Södra är en stor verksamhet med många olika former av transaktioner och data. Till exempel hanteras uppåt tusen virkestransporter på ett dygn. Kvalitetssäkring av data blir då en mycket viktig del i arbetet.

– Vi har behövt hantera en del utmaningar, och det har hela tiden varit viktigt med  kvalitetssäkringen. Det har till exempel gjort att vi valt att hålla på vissa utbetalningar några dagar extra för att verkligen säkerställa att allt är korrekt, säger Thomas.

För många medarbetare inom Södra innebär systembytet också förändringar i arbetssätt. Under  hösten genomfördes bred utbildning för bland annat skogsinspektorer och produktionsledare.

– Det är alltid en startsträcka när man som användare ska börja arbeta i nya system. Men vi har förberett oss väl med stöd på olika sätt, och jag tycker att vi blir bättre dag för dag, säger Thomas  Magnusson.

Under hela första kvartalet pågår en särskild övervaknings- och stabiliseringsperiod med extra resurser för till exempel användarsupport och hantering av fel. Södra har nu fått en betydligt bättre och säkrare bas för fortsatt utveckling av tjänster och funktioner för både medarbetare och medlemmar.

Nyheter för dig som medlem

Ny och mer flexibel betalningsplan – Du kan nu se och hantera dina betalningsplaner under Mina konton på Min skogsgård på webben. Betalningsplanen är individuell och du kan göra två fria uttag per år. Du styr uttagen själv med BankID eller med hjälp av en uttagsblankett.

Välj likvid- och fakturamottagare – Ni som äger en fastighet gemensamt väljer vid varje  avtalstillfälle om ni vill utse en likvid- och fakturamottagare. Det gör att ni kan anpassa varje avtal efter behov.

Enklare att teckna fullmakter – Du kan nu se, teckna och avsluta fullmakter i Min skogsgård webb med BankID. Om du i stället vill signera din fullmakt med papper och penna kontaktar du Medlemsservice.

Nina Persson, chef Medlemsservice

Nina Petersson, chef Medlemsservice

Vad har blivit bättre för medlemmarna?

Vår fantastiska nya betalningsplansprodukt som är enkel att använda och väldigt flexibel. Sen ska man inte glömma hur viktigt det är med IT-säkerhet, och våra nya system hjälper både oss som jobbar på Södra och medlemmarna att se till att våra uppgifter är säkra.

Vad har ni fått flest frågor om från medlemmar under de förstaveckorna?

Det är en del frågor om den nya betalningsplanen, men också om det nya sättet att teckna avtal där man utser en likvidmottagare vid varje avtalstillfälle. Vi vill att det ska vara enkelt och guidar gärna i hur det fungerar. 

Vad kan vara bra att tänka på som medlem?

Se till att era fullmakter i Södra är uppdaterade om ni är flera delägare, detta fixar ni enkelt på Min skogsgård. Fullmakten förenklar för medlemmen men också för inspektorn. Och som alltid går det bra att kontakta oss på Medlemsservice om ni känner er osäkra på hur det fungerar.

Mikael Karlsson mibka

Mikael Karlsson, skogsinspektor Kinna verksamhetsområde

Vad är det för skillnad för dig som inspektor?

Allt som har med virke och ekonomi att göra ser annorlunda ut för oss och såhär i början är det lite ovant. Även om vi fick en glimt i de nya systemen i höstas är vi inte riktigt varma i kläderna ännu. Det kommer nog ta ett litet tag innan vi alla blir lika snabba på att ge svar till medlemmarna som vi var innan. Det pågår ett arbete som ska ge oss bättre överblick, det kommer att underlätta.

Vad har blivit bättre för medlemmarna?

Den nya betalningsplansmodellen där man kan göra två uttag årligen från en betalningsplan i upp till tio år. Det är verkligen ett bra verktyg som stärker skogsgårdens ekonomi!

Vilka frågor får du från medlemmar?

De frågor som varit vanligast hittills kretsar kring utbetalningar, aviseringar och vad som går att hitta på Min skogsgård, både i appen och på webben. Mycket är nytt, även för medlemmarna.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.