phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ny byggnad i Värö med säkerhet och affärsmöjligheter i centrum

Ny byggnad i Värö med säkerhet och affärsmöjligheter i centrum

Södras kombinat i Värö har genom strategiska investeringar de senaste åren vuxit inom alla produktionsenheter för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften och därmed öka skogsgårdens lönsamhet. Antalet medarbetare men också besökare har därmed ökat. För att öka säkerheten och skapa bättre förutsättningar att visa upp vår affärsverksamhet kommer en ny byggnad i korslimmat trä med kontor, matsal, omklädningsrum och besökslokaler att byggas med start 2024.

Ny byggnad i Värö

De senaste åren har Södra genomfört stora investeringar på kombinatet i Värö för att öka produktionskapaciteten av massa. En annan satsning är produktionen av KL-trä som ger mer långlivade produkter inom sågade trävaror som levereras av sågverket i Värö och breddar  marknaden för byggmaterial. Våra strategiska satsningar innebär att vi har ökat i antalet  medarbetare och besökare på kombinatet.

– På kombinatet i Värö har alla produktionsenheter de senaste åren expanderat, för att stärka konkurrenskraften, säkerställa att vi har ett fortsatt ledande erbjudande till våra kunder och därigenom att öka skogsgårdens lönsamhet. Den nya byggnaden ger oss bättre förutsättningar för framtida affärer och kompetensförsörjning. Byggnaden blir också ett skyltfönster för familjeskogsbruken och Södras affärsverksamhet, säger Lotta Lyrå, vd och koncernchef i Södra.

Säkerhet i fokus

Säkerheten är alltid prioriterad och placeringen av den nya byggnaden i Värö innebär att medarbetare och besökare kan byta om till rätt säkerhetsutrustning direkt innanför grindarna, istället för att som idag gå upp till en kilometer innan de kan byta om. Placeringen av den nya byggnaden kommer därför minska riskerna.

– På Södra ska varje sekund präglas av trygghet, säkerhet och en omtanke om varandra. Det här är en viktig investering i just det, samtidigt som sättet vi gör det på, att bygga i KL-trä och tillgodose andra affärsbehov ökar konkurrenskraften för Södra, säger Lotta Lyrå.

Klimatsmart byggnad i KL-trä från familjeskogsbruken

Byggnaden kommer att byggas i korslimmat trä från familjeskogsbruken och ha nära noll i  klimatpåverkan. Allt konstruktionsvirke som ska användas planeras att produceras på sågverket i Värö och byggnaden kommer framåt att användas som referensprojekt för kunder i kombination med besök i KL-träfabriken i Värö.

– Vi är stolta över att använda KL-trä från familjeskogsbruken och visa hur smart och lätt vi bygger i korslimmat trä. Vårt KL-trä har dessutom lägre koldioxidavtryck jämfört med andra leverantörer eftersom vi använder Södras möjligheter på ett effektivt sätt. Råvaran har ofta vuxit hos medlemmar inom en 10 mils radie och tillverkningen drar nytta av kombinatets energieffektivitet och användning av spillvärme från massabruket, säger Lotta Lyrå.

Ökad gemenskap och stärkt konkurrenskraft

Under de senaste åren har Värökombinatet ökat med ungefär 200 medarbetare och antalet besökare har vuxit till 5 000 årligen. Det har lett till för få kontorsutrymmen med tillfälliga baracklösningar och att det saknas omklädningsrum för medarbetare.

– Vi vill självfallet vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare idag, men även i framtiden och vi arbetar målmedvetet med att säkerställa förutsättningar för framtida kompetensförsörjning. Värös geografiska läge är en styrka som vi bygger vidare på med denna investering i medarbetare och affär, säger Isabella Wärvik, HR-direktör på Södra.

Den nya byggnaden på kombinatet ger medarbetarna i Värö gemensamma större lokaler där synergier och gemenskap kan stärkas och besökare kan tas emot, något som saknas idag. Det kommer även finnas utställningsytor och en stor gemensam matsal där hela Södra i Värö kan mötas. Bygganden kommer också rymma träningslokaler som kan bidra till en bättre hälsa och välmående  för medarbetarna.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.