phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Kommunikation är nyckeln till ett gott resultat

Kommunikation är nyckeln till ett gott resultat

Medlem i skogen tillsammans med Andreas Sätterlönn. Gallring

För att undersöka kundnöjdheten har Södra sedan 2019 skickat en digital enkät till uppdragsgivare efter avslutade avverkningsuppdrag. I enkäten besvaras ett tiotal frågor om uppdragets utförande som helhet, kontakt med inspektor, arbetet i skogen, miljöhänsyn och ekonomi. Nu är årets resultat klart.

– Resultaten från 2023 är fortsatt höga och skillnaderna jämfört med tidigare resultat är små.  Rekommendationsviljan, det vill säga hur troligt det är att du skulle rekommendera Södra till en annan skogsägare, minskar dock 2023 jämfört med 2022 från 37 till 34, men eftersom skalan går från -100 till +100 är det fortfarande ett högt resultat. Enkäten ger oss en bra bild över vilka områden skogsägarna själva tycker är viktiga i ett avverkningsuppdrag. Vissa faktorer är lättare än andra att arbeta med, men enkäten är ett värdefullt underlag att utgå ifrån, säger Kristin Lindell, affärsutvecklingschef på Södra Skog.

Årets analys visar att störst påverkan på rekommendationsviljan har uppdragets genomförande följt av skogsägarnas upplevelse av Södras skogsinspektor och det ekonomiska utfallet. Den fråga som visar störst differens i svaren är den som gäller uppdragets genomförande som helhet, ”Jag är nöjd med hur smidigt hela avverkningsuppdraget avlöpt”.

Följa utvecklingen löpande

Varje verksamhetsområde kan genom en programvara löpande ta del av resultatet för att följa  utvecklingen i sitt område. Johan Johnsson har arbetat länge som områdeschef i Vimmerby verksamhetsområde, och tycker att  enkäten är viktig.

– Kundnöjdheten är en prioriterad fråga för Södra. Nu har man gjort en systemutveckling som gör att vi kan ta del av resultatet löpande, då är det klart att vi ska utnyttja den möjligheten. Det kan i många fall vara små justeringar i arbetet som gör hela skillnaden för medlemmens upplevelse. Den  månatliga uppföljningen gör att vi snabbt kan se effekt av förändringar vi gör och vad vi behöver  fortsätta utveckla för att medlemmarna ska bli nöjda. Vi ser gärna att ännu fler tar sig tiden att fylla i enkäten så att uppföljningen blir än mer pricksäker, säger Johan.

Djupintervjuer

Under vintern har Anna Mörk, affärsutvecklare på Södra Skog, gjort en mer djupgående analys om vad som påverkar kundnöjdheten.

–Jag har gått igenom enkätens resultat och sorterat fritextsvaren för att hitta specifika områden att fokusera på. Utifrån den datan har jag genomfört djupintervjuer som har handlat om vilka förväntningar skogsägare har inför hela avverkningsprocessen och vad som avgör om man är nöjd  eller inte. Resultatet visar tydligt att kommunikation är det som mest påverkar helhetsintrycket och det gäller både relationen till inspektorn och kopplat till planering och framförhållning, säger Anna.

Relationen till inspektorn viktig

Att relationen till inspektorn är avgörande för hur nöjd man är kommer inte som en överraskning,  varken för Johan eller hans medarbetare Andreas Axelsson som jobbar som inspektor i Vimmerby.

– Det är viktigt, men kan ta tid, att lära känna skogsägarna och veta hur just de vill ha kommunikationen. Därför försöker jag att ha tätare kontakt med en ny medlem innan vi lärt känna varandra. Efter ett skogsägarmöte brukar jag skicka mötesanteckningar till skogsägaren så att vi  båda två är införstådda med vad som är överenskommet. Det är också en trygghet att kunna titta  tillbaka på om det uppstår några oklarheter, berättar Andreas.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.