phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Fortsatt satsning på BraSatt

Fortsatt satsning på BraSatt

Södra fortsätter att satsa på utvecklingen av planteringsmaskinen BraSatt. Den första projektfasen avslutades i höstas och nu har beslut fattats om att fortsätta projektet under ytterligare två år. Målet är att maskinen då ska vara färdig för att bygga en noll-serie. – Vi har kommit långt och tror på konceptet, men det krävs fortsatt utveckling, säger Anna Wallner, projektledare.

BraSatt sluttester demo

Södra satsar på ny avancerad teknik för att uppnå en bättre plantöverlevnad, skonsam markberedning samt att minska risken för brist på arbetskraft. I projektet har man utvecklat ett koncept och i fält testat en ny metod för markberedning, samt en självgående maskin för plantering. Projektet innefattar hela kedjan från planering till att plantan är planterad i mark. Den autonoma planteringen har utvecklats på prototypen BraSatt 01. Ambitionen är att den framtida maskinen ska följa en övergripande färdväg, hitta en framkomlig väg i terrängen, välja bra planteringspunkter, mata fram plantorna, markbereda och plantera bra.

Södras uppdrag är att bidra till att förnya och förädla skogsgårdens värden. Förbättrad plantöverlevnad kommer att skapa förutsättningar för högre lönsamhet för familjeskogsbruken och bidrar även till ett mer hållbart skogsbruk.

– Det är en liten marknad för den här typen av maskin och en lång utvecklingsresa. Den största vinsten finns därför inte hos maskintillverkarna utan hos skogsägarna som får en lyckad föryngring. Därför behöver vi enligt det uppdrag Södra har fortsatt driva på utvecklingen, säger Anna.

Målsättning

Målet är att bli redo att bygga en noll-serie av en autonom maskin för markberedning och plantering, det vill säga en första mindre volym av säljbar produkt. Det är också viktigt att säkerställa att planteringsmaskinen utför planteringen med hög kvalitet. En annan viktig del av målsättningen är att positionera BraSatt på marknaden och aktivt söka partnerskap och investerare.

Planteringsmaskinen BraSatt består av olika moduler och modulerna har så här långt uppnått olika mognadsgrad.

– Vissa av modulerna är redan nu klara för att ingå i en noll-serie-produktion och några av dem är inte det. Vi ska nu utveckla dem vidare för att om två år kunna bygga en noll-serie. Vi driver inte arbetet helt själva utan etablerar samarbeten kring vissa moduler där det är möjligt. Vi deltar till exempel i Mistra Digital Forest, där vi arbetar med modulerna autonom terräng och persondetektion. Vi deltar även i Vinnovaprojektet AutoPlant, som projektleds av Skogforsk. Andra projekt är Trees for me och Föryngringskollen, berättar Anna.

I oktober förra året visades utvecklingsresultaten från den första projektfasen upp för bland andra Södras styrelse, Södra Innovation, Skogforsk och plantskolor. Alla som besökte demonstrationen fick svara på en enkät. Över 80 personer med både låg och hög kunskap inom skoglig föryngring deltog i enkäten.

– Resultaten visar att majoriteten av deltagarna tycker att BraSatt upplevs modern och högteknologisk, och att de viktigaste fördelarna med metoden är den skonsamma markberedningen och höga plantöverlevnaden. Framtidens operatörer tros vara personer med stort intresse för skogsvård eller teknik, och de viktigaste aspekterna för att få BraSatt att bli verklighet anses vara hög effektivitet och fortsatt utveckling, säger Anna Wallner.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.