phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Förbättrat marknadsläge för Södras produkter

Förbättrat marknadsläge för Södras produkter

Marknadsläget för flera av Södras produkter har förbättrats sedan slutet av 2023. Marknaden för trävaror har balanserats på grund av ett svagare utbud, vilket beror på en begränsad timmertillgång. Samtidigt har efterfrågan på pappersmassa globalt ökat markant.

Södra Wood Ltd Bilder från hamnen i New Holland Virkespaket

Sågade trävaror

Marknaden för trävaror har balanserats i slutet av 2023, främst på grund av ett svagare utbud snarare än en förbättrad efterfrågan. Till exempel var den svenska sågproduktionen i december den lägsta sedan 2012, vilket till stor del berodde på begränsad timmertillgång i flera regioner i Sverige. Även om efterfrågan inte har ökat, så är kundernas lager nu mycket låga och nya inköp behövs för  att korrigera lagerbalansen.

Byggkonjunkturen i Europa är svag, men vi ser åtminstone inte längre en minskande efterfrågan. Lägre inflation och indikationer på kommande räntesänkningar ger förhoppningar om en viss förbättring av efterfrågan senare i år.

Marknaderna utanför Europa är fortsatt starka, där USA ser ut att ha bottnat på en relativt god nivå med husbyggandet och räntesänkningar förväntas redan under våren. Marknaden i Kina har också en god marknadsbalans och låga lager, men fördröjningar och ökade fraktkostnader på grund av oroligheterna i Röda havet skapar en viss osäkerhet. Även marknaderna i Nordafrika har låga lager  och en god efterfrågan.

Priserna på trävaror har börjat stiga i lokala valutor i början av året, men samtidigt har svenska kronan stärkts något.

– Det är något av en unik situation där vi har en trävarumarknad med svag efterfrågan, men samtidigt är utbudet just nu ännu svagare. Det har lett till låga lager i hela kedjan från sågverk fram till kund. Därför ser vi just nu en bra marknadsbalans, men det finns fortfarande en osäkerhet om det kommer fortsätta vara svagt utbud under resten av 2024, säger Andreas Jonasson, marknadschef Södra Wood.

En medarbetare inspekterar massa vid Södra Cell Värö

An employee inspecting some sheets of pulp at Södra Cell Värö

Pappersmassa

Efterfrågan på pappersmassa globalt är för närvarande mycket starkare än för bara några månader sedan, särskilt i Europa som är Södras hemmamarknad för pappersmassa. Detta är en tydlig vändning från tidigare under förra året då pappersproduktionen i Europa var den lägsta på flera  decennier.

Orsakerna till vändningen är sannolikt att flera faktorer samspelar i en positiv riktning. En faktor är att lagren av papper i Europa har minskats mycket under förra året och behöver fyllas på. En annan faktor är att import av billigt asiatiskt papper till Europa har minskats på grund av situationen i Röda Havet, vilket har medfört mycket högre fraktkostnader på asiatiskt papper än förra året. Och en tredje faktor är omfattande strejker i den finska massa- och pappersindustrin under februari. 

Alla dessa faktorer bidrar till en ökad orderingång till den europeiska pappersindustrin, vilket leder till en ökad efterfrågan på pappersmassa. Priserna ligger i början av februari på 1 350 USD för barrmassa och 1 140 USD för lövmassa.

– Vi upplever för närvarande en stark och något oväntad vändning på marknaden för pappersmassa i Europa. Låga papperslager, minskad import av lågkostnadspapper från Asien och samtidiga strejker inom den finska massa- och pappersindustrin gör att massamarknaden i Europa är mycket stark för närvarande. Ett antal prisökningar har genomförts de sista månaderna på grund av detta,  säger Knut Omholt, marknadsanalytiker på Södra Cell.

OnceMore leverans augusti 2020 Dissolvingmassa producerad med OnceMore-massa på Södra Cell Mörrum

Dissolvingmassa och OnceMore®

Efterfrågan på dissolvingmassa steg under andra halvåret 2023. Priset ligger för tillfället på 880  USD och förhoppningen är en försiktig höjning till 900 USD.

– Anledningen till uppgången är att viskosproducenterna tillverkar mer på grund av god efterfrågan inom textilindustrin. Vi är försiktigt optimistiska inför de kommande månaderna då efterfrågan på dissolvingmassa brukar ta fart under våren, säger Dag Benestad, försäljningschef för Södras dissolvingmassa.

Produktionen av OnceMore®, världens första storskaliga process för återvinning av textilavfall av blandmaterial, är fortfarande i sin linda och efterfrågan är ojämn.

– Vi lyckas dock sälja allt vi producerar och vi får fortfarande bra betalt för vår produkt. Priset ligger idag på 1 400 USD. Viskosfabrikerna är mycket nöjda med vår kvalitet, säger Dag.

Södra och OnceMore® samarbetar långsiktigt med tre olika varumärken i Norden: Lindex, BESTSELLER och Filippa K. Alla tre är mycket nöjda med kvaliteten och samarbetet. Första kollektionen för Filippa K kom ut vid årsskiftet.

Pellets och Liquid Forest. Kollage till marknadsrapport om produktområdet Energi och Liquid Forest.

Energi och Liquid Forest™

Vintern har varit varm i Europa, förutom i Norden där det varit kallare än normalt. Vädret tillsammans med den pågående lågkonjunkturen och det dämpade ekonomiska läget, har resulterat  i att elpriser och energipriserna på kol och gas har fallit kraftigt jämfört med föregående vinter. Detta avspeglar sig även på biobränslemarknaderna, där det för närvarande finns ett överskott av bränslen på kontinenten, särskilt pellets som importeras från USA. Det finns väldigt få köpare på spotmarknaden. 

Biobränslemarknaden i Sverige skiljer sig från övriga Europa på grund av att det varit kallt, vilket har hållit uppe bränsleförbrukningen i fjärrvärmesektorn. Denna sektor använder, förutom avfall, primärt oförädlade bränslen som flis och bark. Detta innebär att försörjningen av bränslen i praktiken är begränsad till Sverige och Baltikum. Priserna i Sverige ligger kvar på höga nivåer och det ser ut att bestå även till kommande eldningssäsong.

För Södras vätskor tallolja och terpentin är marknadsläget avvaktande, vilket till stor del beror på den globala ekonomin och oron i omvärlden samt prispress från konkurrerande produkter.

– För vår biometanol, som produceras vid massabruket i Mönsterås och som vi fortsatt är ensamma om i världen att producera, ser vi fortsatt en stark marknad. Ett unikt försäljningsargument är att vår produkt har det lägsta koldioxidavtrycket på marknaden, vilket gör den otroligt attraktiv, säger Viktor Odenbrink, försäljningschef inom Södra Bioproducts.

Bilder från vår fabrik F2, för korslimmat (KL-trä), på kombinatet i Värö

Byggsystem

Den positiva trend inom bostadsbyggandet som syntes under det sista kvartalet för 2023 har tyvärr avtagit. Även om det kan vara svårt att dra slutsatser baserat på enskilda månadsutfall, verkar det som att Bostadsindikatorn från Byggfakta har återgått till sin nedåtgående trend efter några  månader med positiva signaler. Överlag är marknadsläget osäkert för tillfället. Det finns en hel del projekt som skulle kunna påbörjas under 2024, frågan är om det kommer att ske.

Byggnationen inom övrigt byggande är mer positiv och Södra levererar till flera projekt såsom skolor/förskolor, kontor och industrilokaler. Intresset för att bygga i trä ökar och i takt med att fler byggnader i trä färdigställs, kommer också allt fler bevis som visar att den kan vara mer ekonomiskt att bygga i trä i jämförelse med stål och betong. Dessa bevis kommer att bidra till att fler vågar ta beslut om trä som materialval.

– Vi jobbar aktivt med att lyfta våra budskap kring hållbart byggande i trä och förmedlar då de värden som påverkar till både klimat, socialt och ekonomiska fördelar, säger Urban Blomster, marknadschef Södra Building Systems.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.