phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra tror på fasta biprodukter som råvara till hållbart bränsle

Södra tror på fasta biprodukter som råvara till hållbart bränsle

Flisning av barrgrot.

Södra tror på potentialen i fasta biprodukter och dess möjlighet att ersätta fossila bränslen inom land-, sjö- och flygtransporter. Idag används fasta biprodukter mestadels till energiproduktion, men trots höga priser på el och energi finns det en högre betalningsvilja för fossilfria biooljor. Bioraffinaderier är en viktig del av Södras strategi och ambitionen är att verkställa en framtida kommersialisering, vilket bidrar till stärkt lönsamhet på skogsgården och medverkan till den gröna omställningen.

Fasta biprodukter är det som blir kvar i skogen i form av grenar och toppar, samt det som faller ut i form av bark, sågflis och sågspån vid produktion av sågade trävaror och pappersmassa. 

– Idag går de fasta biprodukterna till någon form av energiproduktion. Trots att el- och energipriserna är höga tror vi att det finns en högre betalningsförmåga för olika typer av fossilfria bränslen inom land- och sjö och flygtransporter. Det pratas om elektrifiering av landtransporter, men det är få som tror att sjötransporter och flyg kommer att vara elektrifierad inom överskådlig tid, säger Andreas Hörnfeldt, chef Södra Innovation, nya affärer.

Stort behov av fossilfritt bränsle

– Vi tror därför att det kommer finnas ett stort behov av flytande fossilfritt bränsle under lång tid framöver. Detta eftersom samhället rör sig bort från beroendet av fossil olja och gas för att uppnå utfästa målsättningar med minskade klimatutsläpp och slutligen nå netto noll. Det är här Södra kommer in. Medlemmarna i Södra har tillräckligt stora volymer av fasta biprodukter för att kunna vara en större spelare i produktionen av fossilfritt bränsle och kan samtidigt bidra till den gröna omställningen, säger Andreas Hörnfeldt, chef Södra Innovation, nya affärer.

När Silva Green Fuel grundades 2015 av Södra och Statkraft var målsättningen att utveckla HTL-tekniken (Hydrotermisk förvätskning) och bevisa att den är kommersiellt gångbar för att tillverka konkurrenskraftig bioolja av fasta biprodukter. På demoanläggningen i Tofte i Norge är man på god väg mot den målsättningen och därmed ett steg närmare framtidens biodrivmedel. När teknikutvecklingen nu går in i en ny fas säljer Södra sitt innehav i Silva och låter andra part-ners kliva in.

– Södra är experter på skog och industriella processer för att utvinna hållbara produkter ur skogsråvaran. Genom samarbetet kring Silva har vi lyckats hitta en metod att omvandla skogliga biprodukter till bioolja, vilket är en viktig framgång. Men vi är inte en teknologileverantör, utan nu får andra partners ta vid och utveckla en riktigt bra produkt. Det ligger dock i vårt intresse att vara med i början av utvecklingsfasen och bevisa att det går att genomföra, för att skapa engagemang hos teknologileverantörerna, säger Andreas.

Energi ett tillväxtområde

Henrik Brodin är projektchef för strategiprojektet som ska arbeta med hur kommersialisering av fossilfria bränslen från bioprodukter ska gå till.

– Energi är ett utpekat tillväxtområde för Södra och en av prioriteringarna framåt är att kunna verkställa en framtida kommersialisering av bioraffinaderi i anslutning till vår industri. Vi har råvaran och industrikunskapen, i projektet ska vi titta på vilka vägval vi ska göra när det handlar om marknad, teknologier och partners. Frågan är hur vi inom rimlig tid kan kommersialisera en uppgradering av fasta biprodukter till en mer högvärdig produkt i form av en flytande produkt. I det arbetet kommer vi bland annat att utvärdera de projekt vi varit delaktiva i, bland annat Silva och Re-SAF, vårt samarbete med KLM, som var en förstudie kring om det finns förutsättningar att tillverka bioflygbränsle från skogsråvara, säger Henrik Brodin. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.