phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt God produktionstakt i en utmanande marknad

God produktionstakt i en utmanande marknad

Nya Västerängsskolan byggs just nu i Nybro med målet att skapa sydöstra Sveriges mest hoppfulla och hållbara skola. Södra har tecknat avtal som leverantör av KL-trä och limträ till projektet. Den nya skolans huvudbyggnad ska byggas och certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Målet är att bygga långsiktigt hållbara lokaler och utomhusytor och skapa en skola som är trygg, tillgänglig och hälsosam för elever och personal.

Fabriken för korslimmat trä, KL-trä, i Värö håller en god produktionstakt. Trots rådande lågkonjunktur på byggmarknaden är beställningsflödet stadigt och leveranserna löper på. – Marknaden fortsätter att visa intresse för träbyggnation och vi ser en förflyttning inom byggsektorn. Behovet och viljan att minska byggandets klimatpåverkan ökar och fler och fler ser fördelarna med att bygga i trä, säger Andreas Berge, segmentschef för Södra Building Systems.

x
Södra har tecknat avtal som leverantör av KL-trä och limträ till ett unikt projekt: Sveriges första kafferosteri i trä. Arvid Nordquist bygger nytt rosteri i Järfälla med visionen om ett modernt, effektivt och resurssnålt kafferosteri som ger minimal miljöpåverkan och en trevlig arbetsmiljö för anställda. När rosteriet står klart kommer det vara Sveriges första och ett av få rosteri i världen byggt i trä.

Södras andra och större fabrik för produktion av KL-trä startade upp i augusti 2022. Sedan dess har den trimmats in och produktionstakten har ökat. Produktionen ökar i takt med marknadens behov och i dagsläget är det full produktion på två skift. 

– Nu är det tydligt att vi börjar bli en verksamhet i stället för ett projekt. Säljteamet har lyckats bygga en orderbok i en utmanande marknad och från fabriken går en strid ström av lastbilar på väg till en rad träprojekt, det ena mer spektakulärt än det andra. Vid logistikytan, som är full med KL-träpaneler, läggs en sista hand vid produkterna innan de går i väg, och spånet yr ur CNC-maskinerna. Hörselkåpor är nu en nödvändighet om man vill njuta av att se fabriken kontinuerligt pumpa fram nya kundanpassade paneler, säger Andreas Berge.

Förflyttning inom byggsektorn

Inom Södra Building Systems upplever man också utmaningar i den marknadssituation som råder. Det har skett en förflyttning inom byggsektorn, från bostadsbyggande till ökad byggnation av framför allt skolor och förskolor, men även av logistik- och industrihallar för kommersiellt bruk. Samtidigt väljer allt fler att bygga med stomme i trä. Det blir också alltmer vanligt med hybridbyggnader, det vill säga byggnader där material så som KL-trä, limträ, stål och betong kombineras i konstruktionen. 

– Vi ser positivt på hybridbyggnader eftersom rätt material ska användas på rätt plats. Vi levererar till flera hybridprojekt, exempelvis har vi tecknat avtal med ett unikt kafferosteri i Järfälla där limträ, KL-trä, stål och betong ska kombineras. Där används de olika materialen utifrån respektive egenskap och möjlighet, säger Andreas Berge.

Läs mer om KL-trä 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.