phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Bioekonomiutredningens delbetänkande: Öka inhemsk produktion av biodrivmedel

Bioekonomiutredningens delbetänkande: Öka inhemsk produktion av biodrivmedel

Sommaren 2022 fick Lena Ek, Södras förre ordförande och numera särskild utredare, regeringsuppdraget att fram en strategi för bioekonomi. I slutet av mars lämnades ett delbetänkande som handlar om produktion av biodrivmedel, vilket för Södras del är ett mycket välkommet förslag. Catrin Gustavsson, affärsområdeschef Innovation på Södra, ingår i utredningens expertgrupp och har i sitt arbete stöd av Södras näringspolitiska enhet.

Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation. På plats i Värö.
Catrin Gustavsson, som ingår i expertgruppen, välkomnar förslaget som ger både en flexibilitet och ett långsiktigt styrmedel.

Strategin ska främja hållbar tillväxt, förnyelse och sysselsättning, bidra till miljö- och klimatnytta, förstärkt försörjningsförmåga och minskad sårbarhet i samhället.

I delbetänkandet föreslås att ett kompletterande, flexibelt och långsiktigt styrmedel införs i form av en intäktsgaranti för inhemsk tillkommande produktion av flytande biodrivmedel och mellanprodukter. Det riktas mot dessa produkter genom nya tekniklösningar och råvaror som idag inte, eller i begränsad omfattning, används för att framställa sådana produkter. Styrmedlet är ett konkurrensutsatt anbudsförfarande och innebär att intäktsgarantier betalas i efterskott, under en tioårsperiod, baserat på mellanskillnaden mellan priset på en referensprodukt och angivet anbudspris. Utredningen har som målsättning att nytillkommande biodrivmedelsproduktion är 20 TWh/år till 2030.  

– För Södras del är det ett mycket välkommet förslag som lämnas och som ger både en flexibilitet och ett långsiktigt styrmedel för tillkommande inhemsk produktion av flytande biodrivmedel och mellanprodukter. Södra har varit mycket aktiva i utredningen, vi behöver nu arbeta för att utredningen tas emot väl i regeringen och genomförs, säger Catrin Gustavsson.

Att investera i första anläggningen i ny teknik innebär stora risker, men kommer också med hög samhällsnytta. 

– För att effektivt få till klimatomställningen behövs de som går först och då måste det till en kombination av styrmedel så att det blir kostnadseffektivt för staten. Idag är Sverige beroende av importerad råolja till såväl transportsektorn som kemiindustrin. Kan vi få storskaliga bioraffinaderier på plats ökar vi försörjningstryggheten, tillväxt och jobbskapande på landsbygden och vi sänker även den globala klimatpåverkan. Att få en bas av biodrivmedel till transporter möjliggör utveckling av följdinnovationer och nya affärsmodeller mot kemisektorn, något som exempelvis SunPine framgångsrikt visat på, säger Catrin.

Bioekonomiutredningens arbete fortsätter nu med huvuduppgiften att ta fram förslag till en nationell strategi inklusive uppföljningsbara mål för en hållbar, konkurrenskraftig och växande bioekonomi. Utredningens slutbetänkande ska redovisas till regeringen 31 oktober 2023.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.