phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Positivt gensvar på Södras naturvårdspremie

Positivt gensvar på Södras naturvårdspremie

Södraskolans grundkurs under ledning av Erik Carlsson på hans skogsgård.

Responsen på Södras naturvårdspremie som belönar medlemmars insatser för ökad biologisk mångfald i skogen är positiv, inte minst bland skogsägare. – För mig är naturvårdspremien ett härligt och häftigt initiativ som förenklar för mig att sköta mina NS-bestånd, säger Södramedlemmen Erik Carlsson.

Södra införde 2022 en naturvårdspremie för att belöna insatser för naturvård och uppmuntra utvecklingen av höga naturvärden. Premien är ett sätt att skapa intäktsmöjligheter för skogsägaren från andra värden än virkesproduktion.

Naturvårdspremien innebär att Södramedlemmar som undantar över fem procent av sin mark för naturvård får mer betalt för det virke som levereras till Södra. Premien ökar i takt med hur mycket skogsmark som bevaras upp till och med 14 procent avsatt mark och på detta sätt kan Södras medlemmar få ytterligare 25 kronor per m3fub för sitt virke.

Gensvaret på naturvårdspremien har varit mycket positivt, berättar Jessica Nordin, miljöchef i Södra Skog.

– Många skogsägare är glada över vårt initiativ att premiera och synliggöra dem som avsätter lite mer mark för biologiska mångfalden än vad certifieringsreglerna kräver, säger hon.

En av dem är Erik Carlsson, medlem och förtroendevald i Västra Värend skogsbruksområde.

"Ger mig motivation"

– Som skogsägare har jag tre saker i min skog som jag bryr mig om – lönsamhet, biologisk mångfald och hur skogen ser ut. Dessa går ofta bra att kombinera två och två, men när alla ska skötas bra kan det bli kämpigt. Att sköta NS-områden kostar en slant och med naturvårdspremien får jag ett litet ekonomiskt bidrag att skapa både biologisk mångfald och en vacker skog. Det ger mig motivation att fortsätta sköta mina gamla betade marker och behålla lövet i dem.

– Naturvårdspremien är ett härligt och häftigt försök att belöna medlemmar som sköter naturvården och i förlängningen kanske vi kan ta betalt för detta när vi säljer våra produkter, säger Erik Carlsson. 

Även externa aktörer, exempelvis Skogsstyrelsen, har visat intresse för Södras innovativa tänk när det gäller att skapa ekonomiska incitament även för biologisk mångfald, och fler initiativ är på gång, berättar Jessica Nordin.

– Bevarandet av biologisk mångfald har blivit en allt viktigare fråga, i paritet med arbetet för att motverka klimatförändringen. Allt fler företag sätter mål och gör åtaganden för biologisk mångfald och ett naturligt nästa steg är att bidra till en förstärkt naturvård. Det är en spännande utveckling och inom Södra tror vi, och arbetar för, att det här kan bli en affärsmöjlighet som kan göra höga naturvärden till en tillgång för skogsägaren.

Viktig för Södras affär

Naturvårdspremien är inte bara värdefull för den enskilde medlemmen. Den är viktig för hela Södras affär, menar Jessica Nordin.

– Familjeskogsbruket har alltid balanserat brukande och bevarande. Med naturvårdspremien vill vi uppmuntra de medlemmar som tar ett särskilt ansvar för bevarandet och på så sätt säkerställa den fortsatta utvecklingen av höga naturvärden i det småskaliga skogsbruket i Götaland. Naturvårdspremie synliggör värdet vi ser med medlemmarnas starka naturvårdsengagemang.

– Som en följd av införandet av naturvårdspremien ser vi också ett ökat intresse bland medlemmarna att bli certifierade inom Södras gruppcertifikat för PEFC och FSC®. Vi vill ju ha en hög andel certifierad råvara till vår industri eftersom kunderna efterfrågar certifierade produkter, säger Jessica Nordin.

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.