phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Tallskogsskötsel tema på exkursion

Tallskogsskötsel tema på exkursion

x

Inom forskningsprojektet FRAS, Framtidens skogsskötsel i södra Sverige, genomfördes i oktober en exkursion på temat tallskogsskötsel. På Linköpings stifts mark i Ingatorp utanför Eksjö presenterade doktorander och forskare resultat från sina studier.

Doktorand Andis Zvirgzdins, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), berättade om studier som jämför produktion av gran och tall som visar att tallen växer lika bra, eller ibland till och med bättre, än gran, även på goda näringsrika marker. Det är en nyhet för skogsbruket som kan ha betydelse för val av trädslag vid föryngring.

Att rotröta kan drabba gran känner många till. Att det även kan drabba tall är inte lika känt, och Mattias Berglund, Skogforsk, berättade att detta i framtiden kan bli ett större problem än vad experter tidigare har räknat med.

Per Nordin, Skogforsk, och Mikolaj Lula, SLU, berättade om sina studier om tallföryngring och vad som är viktigt för att lyckas med den.

I sina studier om gallring av gran respektive tall visade Magnus Persson, LNU, vilka effekter på tillväxten som jämn fördelning av stammar får.

Tillväxtstörningar på tall har under flera år gäckat både skogsägare och forskare. Johan Kroon, Linnéuniversitetet (LNU), berättade om sitt arbete kopplat till ämnet, ett arbete som nu fortsätter. 

Det här är FRAS

Hur skogarna i södra Sverige ska skötas på bästa sätt är en viktig framtidsfråga. Sedan 2018 pågår ett ambitiöst forskningsprojekt kallat FRAS, Framtidens skogsskötsel i södra Sverige. Projektet drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp tillsammans med Linnéuniversitetet och Skogforsk, och finansieras också av skogsnäringen, däribland Södra. I nära samarbete med skogsnäringen ska skogsskötseln i södra Sverige utvecklas och anpassas till både dagens och framtidens förutsättningar och möjligheter.

I sex delprojekt fördjupar sig doktorander i de vanligaste produktionsträden – gran, tall, björk samt en blandning av dem – och studerar olika faser av skötseln. Forskningsresultaten ska bland annat leda till ett mer variationsrikt skogsbruk där olika skogsägare kan nå just sina mål med skogsbruket.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.