phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra välkomnar skogspolitisk överenskommelse

Södra välkomnar skogspolitisk överenskommelse

Skog på hösten

Stärkt äganderätt med frivillighet som utgångspunkt när skog ska skyddas. Det väntar för Sveriges skogsägare enligt en ny politisk överenskommelse och beskedet välkomnas av Södra.

Lena Ek Ordförande i Södras styrelse
Lena Ek, Södras styrelseordförande.

Centerpartiet och regeringen är överens om reformer för ett förändrat strandskydd och stärkt äganderätt i skogen. Förslagen om skogen presenterades den 10 november och överenskommelsen innebär att äganderätten för Sveriges drygt 300 000 familjeskogsbrukare stärks.

– Det är glädjande att situationen för Södras medlemmar och Sveriges familjeskogsbrukare förbättras. Familjeskogsbruket har en inneboende mångfald, där skogsbrukarnas olika mål och hållbara skogsbruksmetoder gynnar biodiversitet och höga naturvärden. En stärkt äganderätt ger ännu bättre möjligheter att fortsätta utveckla familjeskogsbruket och nya produkter som ersätter fossilt material, säger Lena Ek, Södras styrelseordförande.

Särskilt viktiga delar för Södra

Tre delar i överenskommelsen är särskilt viktiga för Södras 52 000 medlemmar:

  • Frivillighet blir utgångspunkt när natur ska skyddas. Formellt skydd av skog, till exempel när det gäller naturreservat, ska alltid bygga på en markägares medverkan – förutom ”i väldigt exceptionella fall”, enligt överenskommelsen.
  • Det blir enklare för skogsägaren att själv ta initiativ till att skydda sin skog och att snabbt få ersättning för detta. Skogsägare som själva vill att deras skog ska vara en del av exempelvis naturvårdsavtal ska prioriteras före myndigheters initiativ.
  • Det ska finnas en större flexibilitet och fler valmöjligheter för markägare att skydda sin skog. Markägare ska erbjudas olika verktyg för att hitta en lämplig skyddsåtgärd. ”Som en verktygslåda med flera typer av naturskydd där ägaren ges större möjlighet att välja det som passar bäst”, skrivs om punkten.

”Kommer stärka familjeskogsbruket”

Sammantaget är överenskommelsen en framgång för landets familjeskogsbrukare, menar styrelseordförande Lena Ek.

– Frivilligheten vid skydd av natur och snabbare ersättning kommer förbättra Sveriges naturvårdsarbete, samtidigt som skogsägarna också belönas. Vi ser fram emot ett rättssäkert förfarande som är transparent och förutsägbart. Det kommer stärka familjeskogsbruket ytterligare. Skogen är viktig för svensk ekonomi och för att klara av klimatomställningen. Södras medlemmar och enskilda skogsägarfamiljer, som lever av sin skog och strävar efter hållbarhet, kan känna starkare framtidstro och trygghet, säger Lena Ek.

Också förslagen om ett mer flexibelt strandskydd gynnar skogsägarna.

– De skogsägare som bor i områden nära vatten kan nu lättare fortsätta med miljöförbättrande åtgärder utan risk för att stoppas av strandskyddet. Det blir enklare att bo och verka i våra lands- och glesbygder och utveckla hela landet.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Dessförinnan väntar en process att ta fram skarpa förslag och definitioner.

– Vi avvaktar nu de faktiska lagstiftningsförslagen och förändringarna i myndigheters arbetsmetoder som gör att överenskommelsen kan genomföras. Det finns delar som måste redas ut, men detta är ett stort steg framåt för Sveriges familjeskogsbrukare, säger Lena Ek.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.