phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Över 1 miljon kubikmeter medlemsskog skadad av barkborren 2021

Över 1 miljon kubikmeter medlemsskog skadad av barkborren 2021

Gröna träd med barkfall.

De skador som granbarkborren orsakade i slutet av sommaren syns nu i medlemmarnas skogar och totalt har över 1 miljon m3fub granskog på Södras medlemsfastigheter skadats av granbarkborren under 2021. Det visar den inventering av skadorna som genomfördes under vecka 44.

x
Inventering av granbarkborre vecka 44 2021.

– Även om skadorna totalt sett är mindre i år än 2020, så är 1 miljon m3fub en stor virkesvolym och nu är det viktigt att få bort så många angripna träd som möjligt ur skogen innan vårsvärmningen börjar, säger Henrik Holmberg, skötsel- och entreprenörsutvecklare på Södra.

Redan i vecka 35 genomförde Södras inspektorer en inventering av granbarkborreskadorna på 300 övervakningsfastigheter runt om i Södras område. Men det är först nu som även de skador som granbarkborrens svärmning under sensommaren orsakade har blivit synliga i form av träd med bruna barr samt gröna träd vars bark har börjat lossna högt upp på stammen.

Under vecka 44 genomförde Södra en ny inventering av granbarkborreskadorna som visar att över 1 miljon m3fub skog på medlemsfastigheterna är dödad av granbarkborren under 2021. Det innebär att skadorna har ökat med 25 procent sedan inventeringen i vecka 35.

Precis som under 2020 är det främst i de östra delarna av Södras område som skadorna är värst. 

– Den största ökningen sedan inventeringen i vecka 35 ser vi i östra Småland, medan de största skadevolymerna finns i norra Östergötland, berättar Henrik Holmberg.

Resultatet av årets inventering visar en minskning av granbarkborreskadorna jämfört med 2020. Den positiva trenden som vi såg under 2020 fortsätter alltså och träden verkar återhämta sig från den extrema torkan 2018, även om det går långsamt. 

Men vi vet också att vi fortsatt har stora populationer insekter och att vädret och våra skogsskyddsinsatser är helt avgörande för skadeutvecklingen även kommande år. 

– Det är därför av största vikt att du som skogsägare, särskilt i de drabbade områdena, ger dig ut och inventerar din skog. Även om du inventerade redan tidigare i höstas, kan skadorna ha blivit synliga först nu. Och upptäcker du skadade träd ska du se till att de så fort som möjligt avverkas och forslas bort ur skogen. På så sätt gör du skogsskyddsnytta och kan även rädda virkesvärdet, säger Henrik Holmberg.

Håll dig uppdaterad om granbarkborren här på webben

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.