phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt ”Med rötterna i skogen ser vi framtiden an med tillförsikt”

”Med rötterna i skogen ser vi framtiden an med tillförsikt”

Lena Ek

Vi är många som tror att framtiden finns i skogen. Att äga skog betyder trygghet för hundratusentals människor i Sverige. Det är inte bara drygt 300 000 familjeskogsbrukare med familjer och de företag som finns runt om våra gårdar som entreprenörer av olika slag. Skogen ger arbete och utveckling åt den stora industri som förädlar vår fina fiber eller hållbart brukade skog på olika sätt. I drygt 100 år har det handlat om tjära, sågade trävaror och pappersmassa av olika kvaliteter. Nu satsar Södra mycket på att utveckla nya metoder för hur vi brukar vår skog.

Med forskning och innovation får vi nu för tiden ut så många fler produkter än många kunnat tänka sig. Det handlar om utvecklade produkter som korslimmat trä, vilket i sin tur kan förändra en hel byggindustri. Det ger en enorm effektivitetsvinst att inte bara bygga i lösvirke eller skapa gjutformar utan istället kunna få hela väggelement där hål för dörrar och fönster är utsågade och klara. Färre transporter, fler möjligheter, snabbare torktid och byggtid samt väldiga klimatvinster jämfört med andra material. 

Vår massa förädlas hela tiden för att kunna producera nya produkter, bättre passa i kundens planering, spara energi och kemikalier och utnyttja fiberns olika egenskaper. Ett välkänt exempel är dissolvingmassan som är väldigt eftersökt av textilindustrin. Ni har säkert naturmaterial som viskos, lyocell och modal i era garderober också. Det blir ännu en ny produkt när våra forskare och tekniker kombinerar med återvunnen bomull i ”OnceMore® by Södra”.

Idag är EU och stora delar av världen inne i en massiv energikris som media skriver mycket om. Södras historia handlar mycket om energi av olika slag. Alla investeringar och uppdateringar av vår gemensamt ägda industri handlar förstås om teknisk utveckling och att alla anläggningar är välskötta. Det handlar också om att tänka nytt ur energisynpunkt. Talloljan skummas av och förädlas i av bolaget SunPine, som Södra är delägare i, fjärrvärmen försörjer flera städer, överskottsvärme blir grön el och all sågspån och bark tas tillvara. Men vi kan göra mera. Samarbetet med norska Statkraft för att göra flytande biobränsle av grot har nu kommit så långt att laboratorietekniken har flyttats över till en storskalig demonstrationsanläggning på vår gamla industritomt söder om Oslo. Det blir spännande att följa den utvecklingen. Vi producerar också biometanol som en biprodukt vid bruket i Mönsterås. En viktig pusselbit för att klara klimatutmaningen är transporterna, och där kan vi bidra med bränsle som enligt livscykelanalyser är 70-80-90 procent bättre än fossila bränslen. (En nyårsönskan är att EU-kommissionen äntligen ska låta Sverige och andra länder ha lägre skattesats för biobränslen utan att räkna det som olagligt statsstöd som missgynnar fossila bränslen… ironiskt eller hur?) Troligen kommer vi att kunna ge kemikalieindustrin bioråvara också, vilket gör att även de kan lämna oljan så småningom.

Det går att fortsätta med många produkter som mer energi, vätgas, kolfiber till bilar, råvara till kryddor, medicin, batterier eller förpackningar. Men skogen ger också basen till helt andra branscher som kultur, turism, möbelsnickeri, boende, hantverk, hälsa och landsbygdsutveckling. Bland Södras mer än 52 000 medlemmar finns en otrolig kraft och uppfinningsrikedom och många olika sätt att sköta sin skog.

Klimatdiskussionerna gör att fler vill använda skogen. En ny tendens som vi ser är att finansmarknaden och internationella bolag sneglar mot de nordiska länderna, våra hållbart brukade skogar och deras kolupptag. Här gäller det att de ekonomiska föreningarna gemensamt skapar instrument och strategier så vi inte landar i ett modernt Baggböleri! Välskött skog har ett stort klimat- och biodiversitetsvärde och undanträngningseffekten (substitutionen) där bio ersätter fossilt har 3-4 gånger den klimateffekten. Delvis syns samma tänkande i EU-kommissionens förslag i klimatpaketet Fit for 55. Men grundprincipen måste vara att varje land har ett eget ansvar för klimat och biodiversitet, och att själva återbygga de skogar man historiskt har misskött.

Det är glädjande att se att det nu verkar som att skogsfrågorna i Sverige äntligen landar i den svenska riksdagen och att utgångspunkten är rättvisa, transparens och förutsägbarhet i kombination med hållbarhet. Förhoppningsvis återförs också strandskyddsfrågorna till en bra balans mellan utveckling och skydd.

Fortfarande kan vi alla glädjas åt att 50 hektar Södraskog klimatkompenserar för 40 svenskar år efter år. Med mer substitution och innovation kanske den siffran till och med kan öka! Se där ett bra samtalsämne runt julbord eller vid granen!

Med rötterna i skogen ser vi framtiden an med tillförsikt.

Med detta önskar jag er fridfulla helger med mycket tid i skogen.

Lena Ek, ordförande i Södra

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.