phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Lotta Lyrå talade på klimattoppmöte

Lotta Lyrå talade på klimattoppmöte

x

Världsledare och näringslivstoppar samlades under början av november i Glasgow för ett klimattoppmöte, COP26. Även Södras vd Lotta Lyrå var på plats, för att lyfta innovationens viktiga roll i klimatomställningen.

Lotta Lyrå deltog på World Climate Summit i Glasgow, ett systermöte till klimattoppmötet COP26. Under mötet höll hon ett inledningstal om Södras satsning på OnceMore®, som ett exempel på en skoglig innovation som tar sig an ett klimatrelaterat problem.

– Genom att skapa produkter från våra medlemmars skogar hjälper vi till att ersätta fossila produkter med förnybara alternativ. Vi producerar inte bara de traditionella produkterna från skogen såsom trävaror och pappersmassa. Vi utvecklar också nya – varav några är på väg att ändra textilindustrin. OnceMore® från Södra är världen första storskaliga process för återvinning av textilavfall av blandmaterial, sa Lotta under sitt tal och fortsatte:

– Sedan vi lanserade OnceMore® har budskapet från varumärkena varit tydligt. De vill ha stora volymer och att marknaden ska agera. De förlitar sig på att företag från hela värdekedjan ska ta sig an uppdraget tillsammans och arbeta mot samma mål: Att förändra en förorenande industri. Vi samarbetar idag med Lenzing, en global leverantör av träbasereade specialfibrer. Vi är angelägna om att hitta fler parters, så att vi kan förverkliga vår ursprungliga tro – att vi alla arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål inom klimat-, miljö- och textilutmaningar, sa Lotta.

Panelsamtal om vikten av omställning

Efter talet följde ett panelsamtal där Lotta Lyrå deltog tillsammans med tre andra företag för att diskutera vikten av samarbete tvärs olika branscher för att ta sig an krisen. Förutom Södra, deltog även representanter från marknaden och producenter. Under samtalet, som varade i 50 minuter, lyftes exempel på hur OnceMore® kan hjälpa till att driva utvecklingen framåt och även hur företag närmare konsumenterna spelar en viktig roll i detta. Men också vikten av att jobba tillsammans.

– Ingen människa eller företag är en ö. Vi måste jobba ihop över branscherna för att klara av en större omställning, sa Lotta och fick medhåll från övriga deltagare.

Samtalet avslutades med en fråga från publiken, där vikten av fossilfri transport i värdekedjan lyftes.

– Detta är en fråga som vi på Södra jobbar mycket med, bland annat genom vårt projekt Silva Green Fuel. Vi utvecklar en helt ny anläggning för att producera hållbart biobränsle från rester från skogsbruket, vilket kommer spela en stor roll i omställningen framåt, berättade Lotta.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.