phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Lokala specialister redo att stötta i vägfrågor

Lokala specialister redo att stötta i vägfrågor

x

En vägspecialist per verksamhetsområde har nu utbildats för att fungera som stöd i vägfrågor till både skogsägare, kollegor och entreprenörer. – Med den nya kompetensen kommer våra nya vägspecialister att få en viktig roll i ett mer förebyggande och långsiktigt arbete med skogsbilvägarna, säger Joel Persson, transportutvecklare i Södra.

Skogsbilvägar 2021.
– Vi har nu utbildat 19 vägspecialister för att bli vassare i vår rådgivning till medlemmarna, säger Joel Persson, transportutvecklare i Södra.

Under 2020 fick samtliga skogsinspektorer i Södra en grundläggande utbildning i regelverket kring skogsbilvägsklassningen och i hur den pågående inventeringen av skogsbilvägar går till. I år har nästa steg i att stärka Södras kompetens inom vägområdet tagits och 19 lokala vägspecialister, en i varje verksamhetsområde, har utbildats. 

– För att bli ännu vassare i vår rådgivning till medlemmarna behövde vi öka kunskapen om skogsbilvägsfrågor. I dag hjälper våra skogsinspektorer många gånger till att hantera mer eller mindre akuta problem inför exempelvis en virkestransport. Genom utbildningen kan vi nu stödja våra medlemmar i en mer förebyggande hantering av skogsbilvägarna. Målet är att mer aktivt arbeta med långsiktig rådgivning kring skogsbilvägar. På det sättet ska vi bli ännu bättre på att bidra till att stärka skogsgårdens lönsamhet, säger Joel Persson. 

Teori och praktik

Utbildningen av de lokala vägspecialisterna har omfattat omkring 40 timmar med både teoretiska och praktiska pass. Ämnen som mätning och upprustning av väg, materialkännedom samt skötsel och underhåll av olika typer av vägar har ingått.

– Utbildningen, som har avslutats med en examination, har varit uppdelad i flera olika tillfällen under året och utformad på olika sätt. Såväl digitala träffar som hemuppgifter och fysiska träffar har genomförts. I min egenskap av transportutvecklare i Södra har jag varit ansvarig för utbildningen, men även specialister från bland annat Skogforsk, Skogsstyrelsen och Södras miljöavdelning har medverkat, säger Joel Persson. 

God kompetens

Enligt Joel Persson har Södras nya vägspecialister god kompetens inom området skogsbilvägar. De känner till regler och rekommendationer inom området och har också förmågan och uppgiften att sprida sin kompetens vidare. Man kan säga att de blir lokala ambassadörer i de så viktiga vägfrågorna, menar Joel Persson.

– Våra vägspecialister kommer att bidra till kvalitet och utveckling inom vägområdet och ansvara för olika lokala aktiviteter kopplade till vägfrågor. De kommer vara ett stöd för medlemmarna och kollegorna samt driva kompetensutvecklingen tillsammans med de entreprenörsföretag som verksamhetsområdet anlitar.

– Med den nya kompetensen kommer våra vägspecialister att ha en viktig roll när vi nu börjar erbjuda vägtjänster på lite bredare front, säger Joel Persson.

Ett par röster från Södras nya vägspecialister

Södrakontakt ställde ett par frågor till några av Södras nya vägspecialister:

  • Vad tycker du om utbildningen? 
  • Hur ser du på din nya roll som vägspecialist?
Peter Fälth pecfa

Peter Fälth, Långasjö verksamhetsområde: 

– Utbildningen var mycket informationsrik och kommer hjälpa mig bra i min nya roll. Tiden jag la på den var verkligen välinvesterad.

– Vägfrågorna är uppe på agendan i stort sett i alla sammanhang just nu. I Långasjö är en stor andel av medlemmarnas vägar inventerade, och om- eller nybyggnation pågår på många håll i vårt område. 

– Att hjälpa medlemmarna med vad de behöver göra för att klassa upp sina vägar, stötta kollegorna i olika myndighetsfrågor kopplade till vägar och se till så att våra entreprenörer utför arbetet med vägarna så som vi vill att de ska kommer framåt att vara en del av mitt dagliga arbete som skogsinspektor och vägspecialist. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.