phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Fröodlingsarealen i Gåtebo utökas

Fröodlingsarealen i Gåtebo utökas

Fröodlingsmark Gåtebo, Öland

Arealen på Södras fröplantage i Gåtebo på Öland utökas nu för att tillgodose behovet av frön för framtidens skogar. Samtidigt säkerställs vattentillgången genom att göra en av de befintliga bevattningsdammarna större.

Den varma sommaren 2018 medförde svår torka vilket ledde till att 5 hektar med omkring 1 500 träd på fröodlingen i Gåtebo slogs ut. Sedan ett par år tillbaka pågår därför återplantering och utbyggnad av fröplantagen. 

Större bevattningsdamm

Den första åtgärden var att göra en av bevattningsdammarna större. Efter att tillstånd beviljats av Länsstyrelsen påbörjades grävningsarbetet för dammen 2019, men på grund av så kallade årstidsvillkor försenades arbetet. 

– Målet var sedan att göra grävning av och schaktning kring dammen klar under början av 2021, men vi har inte lyckats få tag i maskinresurser förrän nu i höst, berättar Johan Jonsson, ansvarig för Södras fröodlingsverksamhet.

– Sedan augusti 2021 pågår arbetet med att göra en av våra bevattningsdammar större och fyllnadsmassorna på marken runtomkring dammen jämnas ut. Jag hoppas att detta arbete ska vara klart under oktober 2021, fortsätter han.

Nya moderträd

Arbetet på fröodlingen i Gåtebo innebär också att nya moderträd ska planteras. Ett 2 hektar stort markområde i den gamla delen av plantagen är klart att börja planteras i mitten av oktober i år. Samtidigt ska frömarksarealen utökas och områden med lövskog, slymark och en del gamla jordhögar görs nu om till fröodlingsmark. 

– Omställningen av skogsmark till åkermark för de nya fröträden har beviljats av Borgholms kommun efter en artinventering tillsammans med miljökonsulterna på Ekologigruppen. Dessutom har vi haft samråd med Länsstyrelsen angående detta, berättar Johan Jonsson.  

Arbetet med att plantera moderträd på den nya fröodlingsmarken planeras påbörjas under augusti 2022.

– Utbyggnaden av fröodlingen i Gåtebo flyter nu på enligt plan och målet är att det ska vara helt klart under 2023, säger Johan Jonsson. 

Fröodlingsverksamheten i Gåtebo

Målet för Södras fröodlingsverksamhet i Gåtebo är att producera granfrö för Götaland zon 8-9 under åren 2030-2050. Gåtebo fröodling kommer att stå för cirka 50 procent av Södras fröodlingsmaterial och spelar på så sätt en avgörande roll i den framtida fröförsörjning. Fröodlingen i Gåtebo är inriktad på att få fram skogsplantor som tar hänsyn till kommande förändrat klimat och som ger träd av god kvalitet som är sunda, friska och har bra tillväxt. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.