phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt ”Vi vill utveckla medlemsengagemanget för ett starkare Södra”

”Vi vill utveckla medlemsengagemanget för ett starkare Södra”

Södraskolan

Demokratiska processer för en aktiv ägarstyrning, löpande ägardialog och ökat lärande, gemensamma värderingar samt relevanta erbjudanden till skogsägarna. Det är fokusområden som projektet Kooperativ strategi nu arbetar vidare med. – Vår förhoppning är att arbetet med strategin ska stärka medlemmars engagemang för sitt skogsbrukande och för sitt Södra och då har vi sett att dessa frågor är viktiga, säger projektledare Håkan Larsson.

I slutet av augusti genomfördes den andra träffen i fokusgrupp Industriägare. Ett tiotal medlemmar och experter från Södra diskuterade då via Teams frågor kopplade till virkesmarknad och prissättning. Gruppens inspel tas nu vidare till styrelse och förvaltningsråd.

Under våren startade projektet Kooperativ strategi. Uppdraget är att ta fram en riktning för hur Södra som kooperation ska utvecklas och forma det i en strategi som kompletterar koncernstrategin. 

– Att vara ett medlemsägt företag innebär en unik styrka med långsiktigt och tydligt fokus, men det är också något som behöver utvecklas i takt med att Södra och omvärlden förändras. Genom en rad initiativ i dialog med medlemmar tar vi nu reda på hur vi ska staka ut vår gemensamma väg framåt och inte minst hur medlemmarna vill engagera sig och stödjas i sin ägarroll, säger Håkan Larsson, som är projektledare för den kooperativa strategin.

Grunden för den kooperativa strategin ligger i den ägardialog som genomfördes inom Södra 2019 då drygt 2 300 medlemmar tyckte till om föreningens verksamhet. En bred projektgrupp arbetar nu med frågorna i nära dialog med en styrgrupp och Södras förvaltningsråd med förtroendevalda medlemmar. Målet är att presentera vägen framåt och prioriterade åtgärder på föreningsstämman 2022.

På medlemmarnas villkor

Ett viktigt forum inom projektet är fokusgrupper där medlemmarna förutsättningslöst utforskar och diskuterar frågor de tycker är intressanta och relevanta samtidigt som Södra stöttar med experter inom området. Gruppens insikter och resultat presenteras sedan för Södras styrelse och förvaltningsrådet och bidrar på så sätt med nya inspel och fördjupade medlemsperspektiv. 

Före sommaren startade den första fokusgruppen Industriägare upp och hittills har gruppen haft två digitala träffar där bland annat virkesbalans, industrins efterfrågan och Södras principer för prissättning har diskuterats. Nästa träff kommer att beröra hur det ökade fokuset på hållbarhet påverkar industrin och skogens produkter, och under hösten planeras för ytterligare träffar, bland annat ett fysiskt på Värökombinatet. 

– Vi startade denna fokusgrupp som en pilot för att testa upplägget med dialog på medlemmarnas villkor. Det har fallit väl ut och nu har vi utformat ett bra koncept för kommande fokusgrupper, säger Håkan Larsson. 

Familjeskogsägandets förutsättningar

Under september startade fokusgrupp Familjeskogsägande upp sina träffar, och Håkan Larsson tycker att det ska bli mycket spännande att följa diskussionerna i denna grupp.

– Familjeskogsägande spänner över flera generationer samtidigt som världen och nya aktörer tittar på skogen med nya ögon. Familjeskogsägandets förutsättningar och möjligheter nu och i framtiden kommer därför att bli viktiga frågeställningar för gruppen, liksom vilka värden skogsgården väntas leverera och vilken roll Södra kan spela, säger han. 

Bred kartläggning

Inom projektet har även ett 20-tal medlemmar djupintervjuats om vad som driver dem som skogsägare. 

– Kartläggning och analys av dessa drivkrafter sker nu och syftet är att få en bredare kunskap om vad medlemmar vill ha och behöver Södra till, berättar Håkan Larsson. 

Hur Södras demokratiska organisation är uppbyggd och fungerar har under sommaren genomlysts av en extern konsultbyrå.

– Det handlar om såväl mötes- och arbetsformer som valberedningsarbete och mångfaldsfrågor, förklarar Håkan Larsson.

Stärkt engagemang

Ett gediget arbete med att utforska och kartlägga nuläget har alltså genomförts och under hösten och vintern kommer arbetet fortsätta inom ett antal fokusområden. 

– Det handlar främst om att utveckla våra demokratiska processer i en föränderlig värld, hitta former för löpande ägardialog och ökat lärande, stärka och utveckla gemensamma värderingar inom Södra samt utveckla relevanta erbjudanden som efterfrågas av skogsägare. Förhoppningsvis leder vårt arbete till att fler medlemmar vill engagera sig i Södras framtids- och ägarfrågor.

– Samtidigt är ambitionen att anställda i Södra lär sig mer om familjeskogsgårdens förutsättningar. Ett viktigt syfte med strategin är just att koppla ihop kooperativt och operativt och inom projektet pågår nu en mötesserie för de anställda kallad ”Nyfiken på kooperationen”, säger Håkan Larsson. 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.