phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Som delägare tjänar du på att vara medlem i Södra

Som delägare tjänar du på att vara medlem i Södra

Skogsinspektor medlem 2020. 
Från vänster Katarina Carlsson,Albin Carlsson, Joakim Carlsson, Ingemar Levinsson, Hugo Carlsson, Simon Carlsson, Runa Levinsson.

Du går väl inte miste om utdelningen från Södra? För att ta del av den måste du vara medlem.

Sedan en tid tillbaka skrivs alla avtal med Södra utifrån hur lagfarten ser ut hos lantmäteriet. På så vis säkerställs att alla delägare i fastigheten hanteras korrekt. För att du som delägare ska få del av utdelningen i Södra måste du därför vara medlem. Det finns dock inget krav på att samtliga delägare ska vara medlemmar. 

Syftet med att vara medlem i Södra 

Syftet med Södramodellen är att premiera de medlemmar som deltar i föreningens verksamhet. Det gör man genom att långsiktigt leverera sin råvara till Södra och genom att delta med insatser i föreningen. Vinstdelningen ger dig som är medlem avkastning både på det virke du levererat och på det insatskapital du bidrar med. Insatsavdraget dras utifrån din ägarandel på fastigheten och görs varje gång du levererar till Södra. 

Insatsskyldighet

Varje medlem är skyldig att betala insatser för sin andel av fastigheten, och insatsskyldigheten är 600 kr/hektar produktiv skogsmarksareal. Det maximala taket för insatskapitalet ligger på 200 ha, eller 120 000 kr per fastighet. Utöver detta är det frivilligt att fortsätta med insatsavdrag. Detta bestämmer varje medlem för sig. 

Tack vare att insatserna ger rätt till utdelning varje år så fortsätter värdet av dina leveranser att öka år för år.

Vinstdelning på tre sätt

Från Södra får du som medlem del i vinsten på tre olika sätt:

1. Utdelning på insatskapital: 

Görs både på det inbetalda och det emitterade insatskapital (se punkt 3 nedan) du hade vid senaste årsskiftet. 

2. Utdelning på gjorda virkesleveranser: 

Görs på värdet av allt det virke du levererat och fått inmätt under året. 

3. Utdelning på insatsemission: 

Insatsemission innebär att pengar som Södra tjänat förs över från det gemensamma egna kapitalet och fördelas ut på medlemmarnas individuella medlemskonton. Insatsemission kan du betrakta som extrainsatser. Den baseras på hur mycket inbetalt insatskapital du hade vid senaste årsskiftet.

Södras modell för utdelning premierar de medlemmar som levererar allt sitt virke till Södra och fullt ut deltar i föreningens samverkan. På så vis får medlemmarna både ett marknadspris på virket och del av vinsten som skapas i Södras industrier.

Hälften av vinsten till medlemmarna

Styrelsens ambition är att hälften av vinsten ska delas ut till medlemmarna, mätt över en konjunkturcykel. Den andra delen av vinsten återinvesteras i Södras industrier för att säkra den långsiktiga konkurrenskraften och avsättningen för medlemmarnas råvara.

Vill du veta mer?

Läs mer om medlemskapet i Södra och Södramodellen här på vår webb www.sodra.com/skog 

Har du frågor som rör medlemskapet i Södra, kontakta gärna Medlemsservice via mejl medlemsservice@sodra.com eller via telefon 0470-891 00.  

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.