phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Södra börjar erbjuda kvalitetssäkrade vägtjänster

Södra börjar erbjuda kvalitetssäkrade vägtjänster

 Skogsbilvägar 2021.

För att underlätta för dig som medlem att aktivt arbeta med vägfrågorna har Södra beslutat att under 2021 börja erbjuda medlemmarna i alla verksamhetsområden kvalitetssäkrade tjänster kopplade till vägunderhåll och vägupprustning.

Den pågående skogsbilvägsinventeringen visar att det i många fall finns brister när det gäller skogsbilvägarnas standard och att det därmed också finns ett stort behov av upprustningsåtgärder, och det under flera år framåt. Samtidigt visar ett nyligen genomfört pilotprojekt inom Södra att omkring hälften av de skogsägare som behöver höja standarden på sina skogsbilvägar saknar egna maskiner och/eller kontakter för att genomföra upprustningen. Dessutom frågar alltfler medlemmar efter Södratjänster kopplade till skogsbilvägar.

Nu tas kravspecifikationer fram för avtal med vägentreprenörer där de vanligaste tjänsterna kopplade till byggnation, underhåll och upprustning av vägar ingår. Dessutom byggs kunskapen på vägområdet upp genom utbildning av lokala vägspecialister. Utifrån lokala förutsättningar och behov tas också handlingsplaner för tjänsterna fram ute i verksamhetsområdena. 

– Våra nya skogsbilvägstjänster kommer att införas successivt ute i vår fältorganisation, och inom ett par år ska alla medlemmar erbjudas samma kvalitetssäkrade skogsbilvägstjänster, säger Joel Persson, transportutvecklare på Södra.

– Vi har sedan länge hanterat vägfrågor inom Södra även om vi inte har erbjudit specifika tjänster. Främst har det handlat om att förmedla kontakter till vägentreprenörer, och det kommer vi även att göra framåt. Det vi nu gör är att vi bygger upp kompetens och ett systematiskt arbetssätt för att på ett ännu bättre sätt kunna stötta våra medlemmar i deras behov av tjänster, säger Joel Persson.

Under hösten kommer Södra att informera lokalt om hur arbetet med att utveckla vägtjänster fortlöper i just ditt område. Du är också välkommen att kontakta din skogsinspektor för information om vilka vägtjänster som idag erbjuds för dig.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.