phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Planerat underhållsstopp i Värö i oktober

Planerat underhållsstopp i Värö i oktober

Södra Cell Värö kvällsbild oktober 2019

Aerial shot of Södra Cell Värö in the evening from October 2019.

Coronapandemin har komplicerat underhållsstoppen vid Södras massabruk under 2020 och 2021. I april i år var ett underhållsstopp inplanerat i Värö, vilket flyttades fram och genomförs nu i oktober i stället. Stoppet innebär ett planerat produktionsbortfall på 50 000 ton pappersmassa, vilket minskar behovet av ved med 250 000 fastkubikmeter.

Lagar och säkerhetsfrågor kräver att underhållsstopp genomförs med ett visst intervall vid Södras massabruk.

Att genomföra underhållsstopp under en pågående pandemi är utmanande. Det kräver omfattande planering och organisation för att minska potentiell smittspridning. Pandemin har inneburit att underhållsstopp har fått flyttas och genomföras med stränga restriktioner för att undvika smittspridning.

– Stoppet i Värö var ursprungligen planerat till april, men vi fick uppskov till hösten eftersom det sammanföll med underhållsstoppet i Mönsterås, som redan flyttats en gång på grund av pandemin. Att ha stopp vid Mönsterås och Värö samtidigt var mycket olyckligt ur ett kundperspektiv för att kunna upprätthålla kundleveranserna. Stoppen är nödvändiga för att följa lagen och att säkerställa en långsiktig driftssäkerhet vid våra fabriker, säger Knut Omholt, marknadsanalytiker på Södra Cell.

Stoppet i Värö genomförs under veckorna 42 och 43 och förutom omfattande rengöring och underhåll av produktionsutrustningen, görs också inkopplingar av ny utrustning för att ytterligare trimma upp produktionen vid bruket.

Underhållsstoppen genomförs på ett coronasäkert sätt enligt ett gediget regelverk. Under rådande pandemi lyckades bruket i Mönsterås i våras att genomföra ett av brukets längsta och mest omfattande stopp, med en av de absolut bästa uppstarterna på ett smittsäkert sätt. Som mest var 1 450 personer inne på anläggningen samtidigt och cirka 7 000 covid-tester utfördes.

Stark marknad för pappersmassa

Det är ett mycket starkt marknadsläge för pappersmassa både i Europa och i övriga världen. Priserna har ökat successivt under året och ligger nu på 1 340 dollar för barrmassa. Efterfrågan på pappersmassa ökar i takt med att världsekonomin återhämtar sig.

– Den ekonomiska utvecklingen i Europa och världen är positiv under 2021. Optimismen stiger i takt med att allt fler länder lättar på sina coronarestriktioner. Det påverkar oss med ökad efterfrågan på papper och pappersmassa och ger en prispress uppåt. Samtidigt är det en gräns för hur högt priserna kan stiga och vi är nära denna gräns nu, säger Knut.

Lagring av massaveden

På råvarusidan finns stoppen med i planeringen och veden kommer att lagras vid väg, terminal eller bruk, tills stoppet är över.

– För avverkningen och produktionen i skogen så tas brukens underhållsstopp med i beräkningen av det råvarubehov som respektive bruk har på helår. För år 2021 så minskar vårt massavedsbehov med cirka 450 000 m3fub kopplat de planerade underhållsstoppen i Mönsterås och Värö. Detta är något vi tidigt har med i planeringen så att leveranserna per dag och vecka ska påverkas så lite som möjligt. Vi anpassar brukens vedgårdar, terminaler och lagret vid bilväg för att ha en flexibilitet mellan brukens och den skogliga verksamhetens behov, säger Sofia Petersson, virkeschef på Södra Skog.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.