phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ledare: Med rötterna i skogen byggs framtiden

Ledare: Med rötterna i skogen byggs framtiden

Lotta Lyrå vd och koncernchef

Jag börjar närma mig mitt andra år som vd på Södra. Det har varit en både rolig och utvecklande tid, som bjudit på snabba förändringar. Inte minst på marknaden. Under det senaste året har vi fått se priserna på massa och sågade trävaror rusa upp på rekordnivåer, samtidigt som våra industrier har producerat stora volymer.

Men vi har även fått se hur fort vindarna kan vända. Vi behöver bara titta lite i backspegeln, till när pandemin startade, för att se ett helt annat läge på marknaden. Vi ser nu också hur vissa priser börjar vika nedåt, även om de fortfarande ligger på höga nivåer. 

I tider med stora svängningar är det viktigt att skilja på kortsiktiga reaktioner och långsiktiga effekter. Rekordpriserna har drivits fram av lägre utbud och en kraftigt ökad efterfrågan. Det är tillfälliga reaktioner som vi kommer se klinga av alltmer i takt med pandemin. Men samtidigt har vi sett en mer långsiktig utveckling ta fart. 

Efterfrågan på skogsbaserade produkter ökar snabbt i viljan att ersätta fossilbaserade produkter och klara av klimatomställningen. Pengar och ledarskap rör sig i riktning mot frågor som fossilfrihet och biologisk mångfald. En marknad och ett kapital som går före politiker och lagstiftare skapar en bra grund för att tjänster och produkter får rätt värde. Det märker vi inte minst nu.

Vi jobbar hårt för att dra nytta de kortsiktiga reaktionerna, men låter de långsiktiga trenderna guida våra satsningar på industristruktur, innovationsagenda och utveckling i stort. Detta tillsammans med ett ständigt fokus på effektivitet skapar långsiktiga värden för Södras medlemmar.

Ett exempel är det framtida behovet av att bygga. Mer kommer behöva byggas i världen under de kommande generationerna än vad som hittills har byggts tidigare. Både bostäder och annat. Men för att klara utmaningarna – både byggandet och klimatomställningen – är det viktigt att vi lyckas med övergången till ett hållbart byggande. Korslimmat trä är en av flera lösningar. Vår satsning på KL-trä växer snabbt och vi har nu tagit klivet in på den danska marknaden. Under 2022 kommer även Södras nya fabrik för KL-trä stå klar och kunna leverera stommaterial till 4000 bostäder varje år. Produktionen blir då tio gånger så hög som vid Södras nuvarande demoanläggning. 

Kärnan är som alltid att skapa ägarvärde genom att jobba med det vi kan påverka. Den växande efterfrågan av skogsbaserade produkter, inte minst sågade trävaror, kommer även tas med i arbetet framåt kring vår industristruktur och hur vi jobbar med investeringar. Vi har våra rötter i skogen, och med det som utgångspunkt ska vi vara med och bygga framtiden.

Lotta Lyrå, vd och koncernchef

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.