phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt 6,4 miljoner till forskning om bland annat blandskog och förnybara drivmedel

6,4 miljoner till forskning om bland annat blandskog och förnybara drivmedel

Skogsinspektor medlem 2020.
Från vänster skogsinspektor Åsa Andersson, Joakim Carlsson, Katarina Carlsson

6,4 miljoner kronor. Så mycket ytterligare bidrar nu Södras forskningsstiftelse med till forskning inom skogsbruk och skogsindustri. De största satsningarna fokuserar på barrblandskog i södra Sverige och förnybara drivmedel.

Södras forskningsstiftelse har sedan starten 1995 delat ut drygt 245 miljoner till 200 olika forskningsprojekt. Tack vare detta har framsteg gjorts på en rad olika områden inom den biobaserade ekonomin. Bland annat genom nya möjligheter till fossilfria produkter.

Nu har fem nya forskningsprojekt fått dela på ytterligare 6,4 miljoner kronor från Södras forskningsstiftelse. Bland de projekt som beviljats pengar finns satsningar på utvecklade byggmaterial, drivmedel och skogsskötsel.

– Genom att finansiera forskning är Södra med och bereder väg för såväl det framtida skogsbruket som nya klimatsmarta produkter och hållbar produktion. Att satsa på forskning är centralt för att klara omställningen av samhället och fasa ut fossilbaserade produkter, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.

Förnybara drivmedel i centrum

Projektet ”Kompetenscentrum f3 – Providing Energy for the Transport Sector” har beviljats medel. Det arbetar för att fördjupa analysen och kunskapen kring förnybara drivmedel.

– Kunskapscentrumet har byggt en unik position för analys av förnybara drivmedel. Arbetet kommer nu fortsätta för att bygga kompetens med fokus på hur förnybara resurser – med en hög klimateffektivitet – kan åstadkomma en snabb omställning från fossila till förnybara drivmedel. Det är viktigt att fortsätta med långsiktiga satsningar för kunskapsuppbyggande inom hållbara drivmedel för att skapa långsiktig förändring, säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation.

Ett annat projekt som beviljats pengar syftar till att ta fram nya typer av miljömässigt fördelaktiga ytbehandlingar för brandbeständiga biobaserade byggmaterial. Detta för att producera hållbara lösningar som gynnar användningen av trä i utsatta miljöer.

Etablering av barrblandskog

Även tre projekt inom skogsbruk beviljades. Bland dessa finns ett projekt som ska studera metoder att effektivt etablera och röja fram barrblandskog.

– Den vanligaste blandskogen i södra Sverige är den med tall och gran. Barrblandskog fungerar skötselmässigt bra på mellanmarker. Den ger god värdeproduktion och ökad odlingssäkerhet vid klimatförändringar. Andelen barrblandskog i yngre skog dock minskat under flera decennier, vilket gör detta projekt extra angeläget, säger Göran Örlander.

Läs mer om Södras forskningsstiftelse på Södras webb 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.