phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Viltdemohägnens dag 2022

Viltdemohägnens dag 2022

x

En lördag i augusti var det tänkt att arrangera Viltdemohägnens dag på ett antal olika platser i Södras område. På grund av Coronapandemin kommer vi flytta dagen till försommaren 2022 med förhoppningsvis bättre förutsättningar.

Dagen är riktad till er medlemmar med familjer för att lära er hur ni kan känna igen viltskador och hur vegetation och viltfoder utvecklas samt hur en tallungskog kan vara utan viltbetning. 

En balans mellan skog och vilt är avgörande för skogsgårdens lönsamhet, biologisk mångfald och en frisk och välmående viltstam.

Information om viltdemohägnen

På Södras hemsida under Skog och vilt och Kraftsamling Tall www.sodra.com/skogochvilt kan du läsa mer om viltdemohägnen. Där kommer finnas information om varje aktuellt hägn, vi siktar på att ha bilder som visar läget i mitten av augusti vid respektive hägn samt en enkel beskrivning hur du hittar till hägnen.

Det här är ett viltdemohägn

Ett viltdemohägn visar på viltbetningens effekter på skogen, det vill säga hur den påverkar plantor och övrig vegetation i landskapet.

Södra har anlagt viltdemohägn inom varje skogsbruksområde med syftet att de ska vara mötesplatser för skogsägare, jägare, myndigheter och allmänhet.

Ett viltdemohägnsområde är indelat i tre ytor:

  • Helhägn, en helt inhägnad yta där inga djur kan ta sig in.
  • Halvhägn, en inhägnad yta där till exempel rådjur och hare, men inte älg, kan ta sig in.
  • Ohägnad referensyta, en yta där alla djur kan röra sig fritt.

Fakta om Kraftsamling Tall

Viltbetesskadorna i Götaland är mycket stora och kostar både skogsägarna och samhället miljarder varje år. Sedan 2018 pågår inom Södra projektet Kraftsamling Tall för att minska dessa skador och för att öka andelen tall i föryngringarna. 

Ett viktigt led i projektets arbete är att visa skogsägare, jägare, myndigheter och allmänhet effekterna av viltbetningen på skogen och sedan några år tillbaka finns det därför så kallade viltdemohägn på en mängd platser i Södraland.

Viktiga mål

Målen för projekt Kraftsamling Tall är att senast 2021 ska

  • minst hälften av älgförvaltningsområdena (ÄFO) i Götaland ha maximalt fem procents årsskada på tall 
  • andelen föryngringar med tall på tallmark visa på en tydlig ökning
  • en tydlig förbättring av konkurrensstatus för rönn, asp, sälg och ek (RASE) ha skett
  • en ökning av älgkalvvikter ha skett.

 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.