phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Föreningsstämman: ”Vår förening allt viktigare för den enskilda skogsgården”

Föreningsstämman: ”Vår förening allt viktigare för den enskilda skogsgården”

Stämma 2021 - hubben i Kalmar

– Stämman är grunden för föreningsdemokratin som i längden ska hålla liv i vår förening. En förening som på många sätt blir allt viktigare – för den enskilda skogsgården men också för familjeskogsbruket som fenomen och som samhällsfunktion. Det sa Södras ordförande Lena Ek i sitt öppningsanförande när föreningsstämman gick av stapeln den 1 juni.

Planen var att samla alla 200 valda ombud i Lund, men på grund av pandemin blev stämman digital precis som förra året. Fullmäktige samlades på tolv platser inom Södras område med max åtta deltagare i varje lokal och några ombud deltog hemifrån. Hela stämman livesändes på Södras webb.

Beslut om vinstdelning och styrelse

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om en vinstdelning till medlemmarna på 598 miljoner kronor. Lena Ek kommenterar beslutet så här:

– 2020 var ett utmanande år för oss och våra skogsägande medlemmar. Men trots det, står Södra starkt. Som ekonomisk förening står alltid skogsgårdens ekonomi i centrum och det är viktigt att medlemmarna får ta del av förädlingsvinsten. Inte minst i dessa tider. Därför är det glädjande att stämman fattade beslut om så stor vinstdelning.

Stämman omvalde Lena Ek som styrelsens ordförande och alla stämmovalda ledamöter i styrelsen omvaldes med en mandattid på ett år.

Behandling av motioner

På Södras stämma fattas beslut som styr Södras långsiktiga inriktning. En central del av dessa är motionerna, där medlemmarna kan lägga förslag som behandlas på stämman. Under årets stämma behandlades åtta olika motioner, som några kvällar innan stämman hölls hade diskuterats av ombuden på digitala motionstorg.

– Motionstorgen har vi utvecklat efter hand, först på fysiska stämman som ett sätt att kunna möta varandra och diskutera i smågrupper innan man går in och voterar om en motion. Förra året blev lösningen att ha digitala motionstorg några kvällar innan stämman och det fungerade väldigt bra. I år har vi haft samma upplägg och jag tror att vi kommer att behålla den här modellen även efter pandemin. Vi i styrelsen får också mer tid att ta ställning till de ändringsförslag som kommer upp. Det har utvecklat det demokratiska arbetet och skapar förutsättningar för genomtänkta beslut, säger Lena Ek.

Motionerna som ombuden sedan röstade om på stämmodagen handlade bland annat om mångfald, jämställdhet och skogsbilvägar. 

Uttalande om taxonomin

Stämman beslutade också att anta ett uttalande om EU:s förslag till taxonomiförordningen. Uttalandet ska skickas till EU-kommissionen. Det kommer bland annat uppmana kommissionen att ta hänsyn till olika medlemsländers variation i skogsbruk och växtlighet samt att ta bort förslag om detaljerade krav som sträcker sig ända ned på gårdsnivå. Dessa riskerar att skada den svenska familjeskogsbruket och – i förlängningen – klimatomställningen och biodiversiteten, menar Södras stämma.

– Vi välkomnar att upptag och utsläpp av koldioxid mäts inom den skogliga sektorn. Men det bör rapporteras och övervakas på nationell nivå. En av EU:s principer handlar om subsidiaritet, det vill säga beslut ska fattas där det är mest effektivt och gör mest nytta. Vi vill därför att kommissionen ska sätta mål för varje enskilt medlemsland – inte för varje enskild skogsägare, säger Lena Ek. 

Röster från stä,mman: "Motionstorgen här för att stanna"

Södrakontakt fångade några av de 200 stämmombuden och bad dem säga vad de tyckte om årets stämma. Motionstorgen är här för att stanna menade flera av dem.

X

”Digitala upplägget har fungerat bra”

Morgan Eriksson, ombud från Mellersta Halland: 

– Jag tycker det har varit en bra dag och det har fungerat bra med det digitala upplägget. Motionstorgen har varit väldigt bra att köra digitalt och det tycker jag man skulle kunna göra även när stämman i övrigt kan vara fysisk igen.

X

”Bra att kunna reflektera över motionerna”

Birgitta Kärrlind, Eva Eriksson och Niklas Hermansson, ombud Sollebrunn Väst: 

– Stämman var bra utförd. Det blir lätt lite stelt och tråkigt när mötet är digitalt, men förutom lite bekymmer med några talares ”feltryckningar” fungerade det digitala bra. Vi tycker att de digitala motionstorgen är värda att fortsätta med. Många frågetecken reds ut innan besluten och det är bra att kunna reflektera över motionerna. 

X

”Allt flöt på väldigt bra”

Magnus Aronsson och Pär Linder, ombud Bohus-Dal:

– Vi tycker att stämman var mycket bra och ordföranden var fantastiskt! Allt flöt på som det skulle och den digitala tekniken fungerade. Digitala motionstorgen är en stor fördel som vi gärna ser även till kommande år. 

X

”Mer effektivt med digital stämma”

Peter Dickson, ombud Sollebrunn Öst:

– Fantastiskt bra stämma med en digital teknik som flöt på! Jag tycker att digital stämma helt klart är mer effektivt. Nätverkandet och den sociala samvaron saknas, men samtidigt är det säkert mer kostnadseffektivt att genomföra stämman på detta sätt. Kanske går det i framtiden att ha valmöjligheten att delta fysiskt eller digitalt på stämman? 

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.