phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Kooperativ strategi för ett starkare Södra

Kooperativ strategi för ett starkare Södra

x

Södra är en av de ledande kooperationerna i Sverige. Att vara ett medlemsägt företag innebär en unik styrka med långsiktigt och tydligt fokus, men det är också något som hela tiden behöver utvecklas. Under ägardialogen för två år sedan kom det fram att många medlemmar vill ha en mer löpande dialog kring ägarfrågorna samtidigt som man vill lära mer om marknadens villkor kopplat till skogsgården. Därför startar vi nu projektet Kooperativ strategi.

Uppdraget är att ta fram en riktning för hur Södra som kooperation ska utvecklas framåt som kompletterar koncernstrategin.

– Ni kommer att se ett antal initiativ under hösten och våren och vägen fram till nästa stämma, säger Håkan Larsson som är projektledare för den kooperativa strategin. Den första fokusgruppen är redan igång.

Förslag på stämman 2022

2019 genomförde Södra en bred ägardialog där drygt 2 300 medlemmar tyckte till om föreningens verksamhet. Slutsatserna från ägardialogen tar vi nu vidare i arbetet med den kooperativa strategin. En bred projektgrupp, ledd av Håkan Larsson med lång bakgrund inom Södra, arbetar med frågorna i nära dialog med en styrgrupp och Södras förvaltningsråd med förtroendevalda medlemmar. Målet är att presentera vägen framåt och prioriterade åtgärder på föreningsstämman 2022.

Fördjupad dialog

– Vi behöver utveckla hur vi möter och samverkar med medlemmarna och även hur de kan engageras i rollen som ägare. När Södra växer och omvärlden förändras finns det också behov att anpassa principer, och kanske till och med stadgarna, för att säkra både föreningen och Södramodellen för framtiden. Och det är bland annat om detta som projektet handlar om, berättar Håkan Larsson.

Pilotgrupp med industrifokus 

Inom projektet kommer man att bilda fokusgrupper med olika teman. Först ut är industrifrågorna, som bland annat lyfts i en motion på tidigare stämma. Denna grupp blir en pilot för att testa upplägget. I fokusgrupperna kan medlemmarna diskutera de frågor de tycker är intressanta samtidigt som Södra kan koppla på expertkompetens inom området. Dialogen innebär också att Södras medarbetare lär sig mer om medlemmarnas situation och förutsättningar, vilket också är ett syfte med den kooperativa strategin. 

Hela relationen med Södra

I projektet tittar man närmare på de demokratiska processerna – hur ser de olika rollerna ut i den demokratiska organisationen? Vad får en medlem att ta ett förtroendeuppdrag? Hur får vi fler att vilja engagera sig i ägarfrågorna? Hur ser vi på representativitet och mångfald?

– Men vi vill lära oss mer om medlemmarnas hela relation med Södra – som leverantör, kund och ägare. En första del i detta arbete är att de som ingår i Södras chefsgrupp intervjuat medlemmar om ägarvärdet (läs mer här intill).

Vill öka engagemanget

– Jag hoppas att arbetet med den kooperativa strategin ska leda till att fler medlemmar vill engagera sig i Södras framtids- och ägarfrågor och att vi kan hitta nya sätt att göra det på. Södras medarbetare ska också få en ökad kunskap kring skogsgårdens förutsättningar och vad den kooperativa företagsformen innebär, avslutar Håkan Larsson.

 

Medlemsintervjuer stärker kunskapen om ägarvärde

Som en del i att öka medvetandet om ägarvärdet inom Södra har alla i Södras chefsgrupp genomfört medlemsdialoger. Det innebär att över 50 medlemmar har intervjuats av nästan 150 chefer. Marcus, Anders och Katharina är tre av dem.

x

Medarbetare: Marcus Ivarsson, utvecklingschef, Södra Cell Mörrum. Jobbat på Södra i fyra år.

Viktigaste insikt:

– Våra medlemmar har väldigt olika bakgrund och därför olika behov. För medlemmar som till exempel har ärvt skog och inte själva vill bruka skogen spelar våra skogsinspektorer en viktig roll för att ge råd och skapa trygghet.

Vad tar du med dig i ditt fortsatta arbete?

– Efter samtalet med medlemmarna har jag med deras perspektiv vid olika beslut jag tar. Jag tänker på vad som är bäst för medlemmarna och inte bara på vad som är bäst för mitt affärsområde. Jag tror att samtalen kommer att bidra till att ägarvärdet kommer in i fler sammanhang inom Södra.

x

Medarbetare: Anders Jakobsson, områdeschef på Långasjö verksamhetsområde. Jobbat 20 år inom Södra.

Viktigaste insikt:

– Det är ibland små saker som avgör hur man som medlem ser på Södra. Det kan vara detaljer som vi ibland inte kan eller har haft ambitionen att göra på det sätt som en enskild medlem önskar.

Vad tar du med dig i ditt fortsatta arbete?

– Vi behöver ibland lägga mer tid på saker som kanske inte är den direkta kärnverksamheten, men som är viktigt för skogsägaren. Det kan till exempel vara små åtgärder som påverkar ett uppdrag i skogen estetiskt. Vi kan också bli bättre på att ta reda på vilka förväntningar varje medlem har och inte ta saker för givet. Alla medlemmar är individer med olika tankar och behov. Vi vill gärna förenkla och strukturera vårt arbete, men det finns en risk att snittmedlemmen bara finns i statistiken. 

x

Medlem: Katharina Kronlund. Äger en mindre lantbruks-/skogsgård tillsammans med sin syster.

Hur blev du medlem i Södra?

– Vi tog över gården från vår pappa, som var Södramedlem i många år. Det kändes naturligt för oss att bli medlemmar när vi tog över. Det är en trygghet att vara en del i en förening som förhoppningsvis tillgodoser mina intressen som skogsägare. Att vara delägare känns bra, då har man chans att vara med och påverka.

Hur upplevde du att dela med dig av dina synpunkter på ägarvärde? 

– Det var roligt att få berätta om min sida av medlemskapet och intressant att få lite inblick i Södras verksamhet på ett annat sätt än man annars får som medlem. Det är bra att Södra intresserar sig för medlemmarna, både stora och små. Jag kan tänka mig att det är särskilt nyttigt för medarbetare som annars inte träffar oss skogsägare direkt att få möjlighet att prata med ”vanliga” medlemmar.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.