phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Certifierade medlemmar behöver signera om sina avtal

Certifierade medlemmar behöver signera om sina avtal

Skogsinspektor medlem 2020.

För att kunna erbjuda dig som medlem i Södra moderna och användbara tjänster som underlättar att vara skogsägare bygger vi nu om vårt affärssystem. Det påverkar dig som idag har ett avtal för skogsbrukscertifiering med Södra – ditt avtal måste uppdateras. Det nya certifieringsavtalet innebär att vi på ett mycket bättre sätt kommer att kunna hålla ditt avtal uppdaterat och det besparar dig värdefull tid.

Sedan 2009, när södra började erbjuda skogsbrukscertifiering enligt både PEFC (PEFC/05-22-11) och FSC® (FSC-C014930), har pappersavtal använts. Dessa avtal gäller för den ägar- och fastighetskonstellation som rådde vid tidpunkten för avtalstecknandet. Vid en förändring, till exempel att en delägare avträder eller att fastigheten utökas, måste avtalet uppdateras för att det ska gälla. Vid de revisioner av certifierade medlemsfastigheter som regelbundet görs upptäcks relativt ofta inaktuella certifieringsavtal. 

I samband med att Södra nu bygger nytt affärssystem har man tittat på hur certifieringsavtalen kan hållas aktuella över tid, berättar Tomas Rahm, skoglig specialist inom certifiering och hållbarhet, inom Södra.

– Vi har landat i en certifieringslösning där alla delägare i en fastighet personligen signerar avtalet och där avtalet knyts ihop med fastighetsregistret. På så sätt kan vi hela tiden hålla avtalen aktuella, säger han.

Bytet av affärssystem kommer att ske under hösten 2021 och certifierade medlemmar måste signera om sitt avtal med Södra senast den 1 november. 

– Gör man inte det upphör fastigheten att vara certifierad och man erhåller därmed inte heller någon certifieringspremie för levererat virke, säger Tomas Rahm.

Det här behöver du göra 

Du som idag har certifieringsavtal med Södra behöver alltså signera om ditt avtal. Det kan du göra på två olika sätt och du väljer det som passar dig bäst. Signeringen kan ske genom att:

  • Du själv loggar in på Min skogsgård www.sodra.com/min-skogsgard, tar del av informationen som finns där och signerar avtalet.  

eller

  • Du ber din skogsinspektor skicka dig ett mejl eller ett sms där du har möjlighet att göra signeringen digitalt. Via din inspektor får du även information om skogscertifieringen.

Har du inte möjlighet att signera ditt avtal på något av ovanstående sätt, ber vi dig kontakta din skogsinspektor för hjälp.

Så här gör du

För att signera om ditt certifieringsavtal loggar du först in på Min skogsgård på Södras webb. Därefter går du in under ”Skogsbrukscertifiering”, klickar på ”Bli certifierad” och följer instruktionerna.

Du som berörs av detta har eller kommer att få ett brev hemskickat till dig med information om signeringen. I det brevet hittar du utförligare instruktioner om hur du loggar in och hur du tar dig till sidan ”Bli certifierad”.

Vad innebär det att vara certifierad?

Södra erbjuder skogsbrukscertifiering enligt de två certifieringssystemen PEFC och FSC®. I dagsläget är omkring 70 procent av Södras medlemmar certifierade enligt ett eller båda av dessa system.

Att certifiera sitt skogsbruk innebär ett ställningstagande och en signal till marknaden och samhället att ett aktivt ansvarsfullt skogsbruk är viktigt. Vid förädling och försäljning av skogsprodukter säkerställer certifieringen marknadsfördelar och ökad trovärdighet för Södra. Detta kommer den certifierade medlemmen till del genom en extra premie för virket. 

Standarden för skogsbruk, miljö och sociala värden ger förutsättningar för en aktivt brukad fastighet som ger möjlighet för ökad biologisk mångfald och där hänsyn tas till sociala värden. Alla typer av certifieringssystem har någon form av intern eller extern kontroll för att se att certifieringskraven efterföljs. I Södras gruppcertifiering av PEFC och FSC® görs den här kontrollen också, allt för att bibehålla och förstärka trovärdigheten för systemet. Större avvikelser kan resultera i uteslutning från certifieringen.

Nyhet

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.