phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ytterligare 8,7 miljoner kronor till forskning

Ytterligare 8,7 miljoner kronor till forskning

Södra Building Systems Kilströmskaj Karlskrona

Södras forskningsstiftelse beslutade i mitten av december att bidra med ytterligare 8,7 miljoner kronor till elva olika forskningsprojekt med koppling till skogsbruk och skogsindustri. Den största satsningen ska fokusera på möjligheterna med korslimmat trä (KL-trä).

– fortsatta satsningar och fokus på forskning är centralt för att ta ytterligare steg i omställningen till en bioekonomi. Med denna utdelning har vi delat ut medel till totalt 200 projekt sedan stiftelsens start 1995 och möjliggjort många viktiga framsteg inom skogsbruket och skogsindustrin. En milstolpe vi är stolta över och ser fram emot att bygga vidare på, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse.

Högpresterande korslimmat trä

Det största projektet som beviljats medel i den senaste utdelning går under namnet ”Möjligheter till högpresterande korslimmat trä – Innovation för ökad konkurrenskraft”. Det kommer drivas av Lunds universitet under fyra år och syftar till att utveckla modeller för att kunna använda skogsråvaran mer effektivt inom högpresterande byggelement i trä.

– Användningen av korslimmat trä ökar och det finns stor potential i att utveckla detta område. Genom effektivare materialnyttjande och bättre prestanda kan värdet för skogsråvaran ökas och därmed dess konkurrenskraft inom byggområdet. Det är viktigt att fortsätta med långsiktiga satsningar för kunskapsuppbyggande inom träkonstruktionsområdet så att dess fulla potential kan nyttjas inom hållbart industriellt byggande, säger Catrin Gustavsson, chef för Innovation & Nya Affärer på Södra.

Skogsskötsel i ett förändrat klimat

Även fyra projekt som berör skogens skötsel beviljades medel, bland dessa finns ett projekt som berör anpassning av skogsskötseln för att möta klimatförändringarna. Projektet ska studera hur detta på bästa sätt kan genomföras för enskilda skogsägare i praktiken.

– Det är viktigt att vi får fram kunskap om hur skogsägarna kan anpassa sin skötsel och minska riskerna för till exempel torka och insektsskador med tanke på att klimatet förändras. Eftersom skogarna i huvudsak ägs av enskilda skogsägare i södra Sverige är detta projekt mycket angeläget, säger Göran Örlander.

Läs mer om Södras forskningsstiftelse och vilka projekt som beviljats bidrag på sodra.com Södras forskningsstiftelse.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.