phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Skogsutredning har gått sin egen väg

Skogsutredning har gått sin egen väg

Människor i skogen promenad

”Behövliga förslag kring stärkt äganderätt och rättssäkerhet uteblev i Skogsutredningen 2019. Våra politiker måste nu tillvarata de bra förslagen och låta resten stanna vid ritbordet”. Så skrev ordförandena i LRF Skogsägarna, Södra Skogsägarna, Mellanskog och Norra Skog i ett debattinlägg i Altinget i december.

Skogsutredningen 2019 lämnade i slutet av november 2020 ett femtiotal förslag till regeringen för stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen.  

Södra motsätter sig delar av Skogsutredningens förslag. Trots att det fanns en tydlig formulering i både utredningsdirektiven och januariöverenskommelsen fick äganderätten inget stort utrymme, menar Marcus Svensson, Head of Public Affairs på Södra. 

– Skogsutredningen har gått sin egen väg genom att i stället föreslå långtgående begränsningar i brukandet av skogen. Det minskar möjligheterna att fasa ut fossilbaserade material med hjälp av förnybara produkter från skogsråvara, konstaterar han, och fortsätter: 

– Södras medlemmar tar ett stort ansvar och utvecklar hela tiden naturvården med hjälp av gröna skogsbruksplaner. Miljö, social hänsyn, produktion och ekonomi är sammanflätade i vårt ansvarsfulla sätt att bruka skogen. Det har inte Skogsutredningen beaktat. 

På den positiva sidan har utredningen kommit fram till att inventeringen och registreringen av nyckelbiotoper ska upphöra. Samtidigt föreslår dock utredningen ett kunskapskrav och utökat straffansvar för skogsägarna.  

– Utredningen missar även uppdraget att värna Sveriges ledande ställning som skogsnation som främjar en växande skogsnäring med hållbar skoglig tillväxt och säkerställer tillgången på biomassa. Det innebär i praktiken att vi som land är på väg att undanta ytterligare 16 procent av skogsmarken från brukande för att nå 30 procent. Vi talar då om 4,5 miljoner hektar skogsmark, säger Marcus Svensson. 

– Ett annat välkommet förslag är att utgångspunkten vid skydd av skog ska vara frivillighet. Tyvärr är utredningen inte konsekvent på den punkten, men riktningen i förslaget är bra. 

Bygg vidare på framgångsrika skogspolitiken 

I ett gemensamt debattinlägg i Altinget i december skriver ordförandena i LRF Skogsägarna, Södra Skogsägarna, Mellanskog och Norra Skog att man vill se en politik som bygger vidare på den framgångsrika skogspolitik som gett mer skog, mer klimatnytta, mer värdefulla biotoper samt jobb, sysselsättning och inkomster i hela landet. Man menar att utredningen inte i tillräcklig grad har analyserat i vilka avseenden äganderätten påverkats negativt eller vilka åtgärder som krävs för att befästa en stark äganderätt som gynnar både virkesproduktion och naturvård.

Åtgärder som behövs 

I debattinlägget slår man fast att de viktigaste punkterna i den kommande politiska processen är: 

  • Skydd av skog ska endast ske genom frivillig överenskommelse med de som äger skogen. Ingen familj ska behöva känna oro att bli av med sin skog. Att stärka miljö- och naturvärden kan inte vara en faktor som ökar risken i skogsbruket, så är tyvärr fallet i dag. 
  • Undanröj oklarheter i lagstiftning och tydliggör myndighetsstyrningen. Skogsägare och enskilda familjer ska inte användas som försökskaniner i domstol för att pröva tolkningar eller omtolkningar av lagstiftning. 
  • Skapa flexibla skyddsformer. Stora områden som i dag är skyddade av staten sköts inte och miljövärdena riskerar att försvinna. Genom flexibla avtal där skogsägaren sköter delar av skogen stärks intresset för naturvärden samtidigt som förnybar skog kan användas i en växande bioekonomi.
close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.