phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Så arbetar medlemmarnas skogar för klimatet

Så arbetar medlemmarnas skogar för klimatet

Södrakontakt nr 1 2021

10 miljoner ton koldioxidekvivalenter*. Det är Södras positiva nettoeffekt på klimatet under 2020. Det positiva resultatet skapas både i Södras medlemmars växande skogar och genom att dess produkter ersätter alternativ med högre klimatbelastning.

Under 2020 uppdaterade Södra genomgången av verksamhetens klimateffekt. Från frö till kund. Den huvudsakliga lärdomen är tydlig: Skogen gör flera gånger större klimatnytta om den används i stället för att enbart fungera som kolförråd. Det är sedan tidigare väl känt att växande träd tar upp och lagrar stora mängder koldioxid. Det har i sig en positiv effekt på klimatet. Faktum är att nettolagringen i Södras och medlemmarnas skogar var 2,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter under 2020.

Substitutionseffekten - en osjungen hjälte

Skogens klimatnytta reduceras ofta endast till kolförrådet i skogen. Men det är långt ifrån den enda positiva effekten. Det finns en sida som innebär stora fördelar för klimatet, men som det pratas lite om: Substitutionseffekten.

Enkelt uttryckt är detta när en skogsprodukt används i stället för ett alternativ med högre klimatbelastning. Som stål, cement, plast och fossil energi. Nya siffror visar att den årliga substitutionseffekten fortsätter att öka. Under 2020 var den 8,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Stora milstolpen, 10 miljoner ton

Tillsammans med ökningen av kolförrådet i skogen, men minus utsläppen i värdekedjan fram till våra kunder (0,6 ton koldioxid), skapas Södras positiva nettoeffekt på klimatet under 2020. 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Och vad betyder det? Som jämförelse motsvarar det en femtedel av Sveriges rapporterade fossila utsläpp – fast som positiv nettoeffekt på klimatet. Det visar vikten – och effekten – av ett aktivt skogsbruk i omställningen till ett hållbart samhälle och för att vara en del av klimatomställningen. Skogen gör flera gånger större klimatnytta då den används istället för att enbart fungera som kolförråd.

*Koldioxidekvivalenter är en måttenhet för utsläpp av växthusgaser. När utsläppen anges i koldioxidekvivalenter är alla växthusgaser räknade som om de vore koldioxid.

 

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.