phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Ovanliga tider för underhållstopp i Södras massabruk

Ovanliga tider för underhållstopp i Södras massabruk

Södra Cell Mönsterås Flygfoto

Under 2020 och 2021 kompliceras underhållsstoppen på Södras massabruk av pandemin. Stopp har skjutits på, förkortats och själva stoppen genomförs coronasäkert med ett gediget regelverk. I vår planeras två långa stopp vid Mönsterås och Värö. Det innebär ett planerat bortfall på 90 000 ton pappersmassa, vilket minskar behovet av ved med 450 000 fastkubikmeter under våren.

underhållsstoppen vid Södras massabruk är generellt en stor apparat som planeras flera år i förväg, eftersom bruk i Sverige och Finland har behov av samma entreprenörer. Våren 2020 var stopp planerade både i Mönsterås och Värö, men var svåra att genomföra på ett coronasäkert sätt med så kort förberedelse. Underhållsstoppen sköts därför till i höstas och förkortades. Det planerade stoppet i Mörrum i höstas genomfördes dock som tänkt.

Lagar kräver stopp

Lagar och säkerhetsfrågor kräver att underhållsstopp genomförs med ett visst intervall. I vår är stoppen i Värö och Mönsterås nödvändiga, det är till exempel vissa delar i sodapannorna som måste underhållas.

– Det innebär att vi nu är i den ovanliga situationen att vi måste planera för underhållsstopp i Värö och Mönsterås under samma månad, något vi aldrig skulle göra under ”normala” tider. Stoppen är nödvändiga för att följa lagen och säkerställa en långsiktig säkerhet och optimering av våra fabriker, säger Magnus Björkman, affärsområdeschef Södra Cell.

Stoppen sammanfaller också med allt starkare marknad.

– På kort tid har det skett en snabb återhämtning på massamarknaden, driven av ett antal faktorer, till exempel påbörjad vaccination av covid-19. Efterfrågan på massa globalt har ökat med prishöjningar som följd. I december gjordes en prishöjning på pappersmassa från 860 till 910 dollar och den 1 januari genomfördes ytterligare en höjning till 960 dollar, säger Magnus Björkman.

Efterfrågan ökar

Detta sker precis vid en tidpunkt då pappersmassalager över hela världen är låga, och efterfrågan på pappersmassa ökar i takt med att världsekonomin återhämtar sig.

– När vi nu gått in en ny kontraktsperiod för året, så gör vi det med låga lager och stopp i april att ta hänsyn till. Läget är under kontroll, men vi hade velat ha högre lagernivåer med tanke på stoppen. Underhållsstoppen innebär ett produktionsbortfall på 90 000 ton pappersmassa för oss, säger Knut Omholt, marknadsanalytiker på Södra Cell.

Massaaffären fungerar på så sätt att hela säljvolymen för året normalt är kontrakterad till kunder i Europa och övriga världen. Kontrakten anger vilka volymer som måste levereras till kund varje månad under alla omständigheter och med tillhörande max- och miniminivåer.

– Just nu är alla kontrakterade volymer minskade till en miniminivå enligt dessa avtal. Det gör att vi nu bygger på lagren för att kunna leverera kontrakterade volymer under underhållsstoppen i vår, säger Knut Omholt.

På råvarusidan finns stoppen med i planeringen och veden kommer att lagras vid väg, terminal eller bruk, tills stoppen är över.

– För avverkningen och produktionen i skogen så tas brukens underhållsstopp med i beräkningen av det råvarubehov som respektive bruk har på helår. För år 2021 så minskar vårt massavedsbehov med cirka 450 000 m3fub kopplat till dessa planerade underhållstopp. Detta är något vi tidigt har med i planeringen så att leveranserna per dag och vecka ska påverkas så lite som möjligt. Vi anpassar brukens vedgårdar, terminaler och lagret vid bilväg för att ha en flexibilitet mellan brukens och den skogliga verksamhetens behov, säger Sofia Petersson, virkeschef på Södra Skog.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.