phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt När är det dags att planera för skogsgårdens ägarskifte?

När är det dags att planera för skogsgårdens ägarskifte?

Skogsinspektor medlem 2020. 
Från vänster Runa Levinsson, skogsinspektor Åsa Andersson, Ingemar Levinson, Joakim Carlsson.

Vem ska ta över gården när jag inte orkar längre? Finns det någon i nästa generation som kan vara intresserad? Kanske har du börjat fundera på om eller när det är dags att lämna över skogsgården. Ett ägarskifte kan vara förenat med mycket känslor och det kan vara svårt att börja prata om hur man vill ha det. När du känner att det är dags kan Södras skogsekonomer vägleda dig.

Vem ska ta över gården? Blir det någon inom familjen och behöver någon annan i familjen i så fall kompenseras? Hur ska det i så fall gå till? Får jag pengar över så att det räcker till ett gott liv? Hur påverkas skatten? 

Ett ägarskifte är ett stort beslut som innehåller både känslomässiga och ekonomiska frågor och inför skiftet finns det en hel del att tänka på. Har du planer på att om några år lämna över skogen till en ny generation skogsägare kan det därför vara en god idé att börja planera redan nu. Här ger vi dig några goda råd att tänka på inför ditt generationsskifte. 

Ta hjälp 

Att genomföra ett ägarskifte är komplicerat och många faktorer spelar in. Ta hjälp av en expert för att reda ut alla frågor. Det är stora värden det handlar om och om man gör fel kan det bli dyrt. 

Börja i tid 

Att prata med barn och barnbarn om ett generationsskifte kan kännas svårt. Det blir som en bekräftelse på det ofrånkomliga att vi en dag ska lämna jordelivet. Men försök att inte se på samtalet på det sättet. Börja istället diskutera frågan mer ur ett allmänt perspektiv, utan givna slutsatser. Det viktiga är att ni gör det i god tid innan skogen ska överlåtas, så att ni hinner gå igenom alla detaljer i lugn och ro samt genomföra den skogsskötsel som kan vara klokt att åtgärda innan ägarskiftet.

När är rätt tid? 

Varje fastighet och familj är unik. Därför går det inte att säga någon viss tid när generationsskiftet ska ske. Det handlar mer om att både den som lämnar över och den som ska ta emot är redo. Inför överlåtelsen kan både utbildning och mental förberedelse krävas. 

Låt alla vara delaktiga 

Inte bara överlåtare och övertagare berörs av ett generationsskifte. Eventuella syskon till övertagaren och familjer påverkas också. Låt alla vara med och säga sitt. Vad ska ni ha för mål med er skog i framtiden? Ju tydligare ni är, desto mindre risk för osämja i efterhand. Men glöm inte bort att det är du som ägare som i slutändan bestämmer. Det är ditt livsverk och du ska välja den eller dem som du känner är mest lämpade för att ta över din skog. 

Se över din egen situation 

Innan skogen överlåts bör du fundera kring din egen framtida situation. Hur mycket pengar kommer du att behöva när du inte har skogen att luta dig mot? Sådant kapital kan du till exempel få genom avverkning innan ägarskiftet eller genom ersättning från övertagaren. Och om du är bosatt på fastigheten, hur är tanken efter överlåtelsen? Ska du bo kvar, hyra, köpa eller bygga nytt?

Södras erbjudande 

Södra erbjuder dig de tjänster du behöver för ett komplett generationsskifte och stöttar dig i såväl skogliga som ekonomiska och juridiska frågor. Våra ekonomiska rådgivare jobbar tillsammans med din skogsinspektor och utgår från din skogsgårds förutsättningar. Det innebär att vi kan hjälpa dig genom hela processen – steg för steg.

Södras skogsekonomiska rådgivning

Södras skogsekonomer arbetar för att ge service till Södras medlemmar inom tre huvudområden: Ägarskifte, Fastighetsvärdering och Kassaflödesanalys.

  • I tjänsten Ägarskifte ingår genomförande av alla delar i ett generationsskifte. Det kan även handla om rådgivning och  överlåtelsehandlingar för köp/försäljning av fastighet, skatterådgivning, etcetera. I erbjudandet till Södras medlemmar finns möjlighet till ett kostnadsfritt startsamtal inför ett generationsskifte.
  • Fastighetsvärdering omfattar värdering av fastighetens alla delar: skog, jordbruksmark, byggnader, med mera.
  • Kassaflödesanalys är en kalkylmodell avsedd för större investeringar, det löpande skogsbruket och för övertagaren i ett ägarskifte. Underlag är skogsbruksplan och deklarationsuppgifter. Resultatet ger en tioårig planering som tar hänsyn till avverkningsnivåer, räntor, skatteeffekter,  etcetera.

Möjlighet finns även till trepartssamtal med skogsägare, inspektor och skogsekonom vid till exempel större avverkningar eller fastighetsaffärer.

Mer information

om våra skogsekonomiska tjänster hittar du här på webben

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.