phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Korslimmat trä från Södra kan minska klimatpåverkan med upp till 80 procent

Korslimmat trä från Södra kan minska klimatpåverkan med upp till 80 procent

Bilder från stomresning vid Lagerkransen

Korslimmat trä från Södra har ett av marknadens absolut lägsta klimatavtryck. Jämfört med en traditionell betongstomme kan en stomme i korslimmat trä sänka klimatpåverkan med 45 procent. Med korslimmat trä från Södra kan klimatpåverkan minskas med upp till 80 procent. Det visar en ny och tredjepartsgranskad miljövarudeklaration (EPD). Skillnaden beror på hållbarhetsarbetet i hela värdekedjan.

I januari 2022 införs lagen om klimatdeklaration. Det är ett nytt krav som ska driva utvecklingen mot ett mer hållbart byggande.

För att kunna göra en klimatdeklaration krävs en miljövarudeklaration (EPD) baserad på en livscykelanalys för varje produkt i byggnationen. En EPD gör det enkelt att jämföra klimatpåverkan mellan olika material och komponenter som har samma funktion. Det blir därmed enklare att välja hållbara alternativ och göra stor skillnad för klimatet.

Trä är det enda förnybara materialet för att bygga på höjden. Valet av stomme i en byggnad har normalt störst klimatpåverkan. Jämfört med en traditionell betongstomme kan en stomme av korslimmat trä från europeiska leverantörer sänka klimatpåverkan med 45 procent.

Förmodligen marknadens lägsta

Södras nypublicerade EPD visar att denna siffra kan minska rejält med hjälp korslimmat trä från Södra. Södras korslimmade trä ger ett klimatavtryck på 34 kilogram koldioxidekvivalenter* per kubikmeter. Det kan motsvara en minskning av klimatpåverkan med upp till 80 procent jämfört med en vanlig betongstomme, beroende på hur mycket korslimmat trä som används. Det är en siffra som få andra produkter i världen kan mäta sig med inom byggnation.

– Siffran visar att Södras korslimmade trä har ett av den svenska marknadens absolut lägsta klimatavtryck och det gäller över hela landet då vi erbjuder fossilfria transporter. I dagsläget levererar Södra bara inom Sverige, säger Jörgen Hermansson, ansvarig chef på Södra Building Systems.

Södras korslimmade trä är uppbyggt av hyvlat virke som fingerskarvats och limmats ihop till lameller. Lamellerna är sedan korsvis lagda i skikt, vilket ger ett massivt element. I dag finns det flera leverantörer av korslimmat trä i Europa – men ingen har samma förutsättningar med en fossilfri verksamhet som Södra.

– Det låga klimatavtrycket på vårt korslimmade trä är ett kvitto på vårt hårda och dedikerade hållbarhetsarbete i hela värdekedjan. Skillnaden beror på våra fossilfria plantskolor, hållbart brukade skogar, transporter med biodrivmedel och fossilfria sågverk och produktionsanläggningar, säger Jörgen Hermansson.

Intresset och behovet av korslimmat trä växer snabbt. Bland annat tack vare den kommande lagen om klimatdeklarationer.

– Den nya lagen om klimatdeklaration kommer att bidra till att sänka klimatpåverkan med hjälp av skogens produkter som byggmaterial. Utvecklingen för korslimmat trä är mycket positiv. Det finns i dag ett större behov på marknaden än vad det finns kapacitet, säger Urban Blomster, affärsutvecklare på Södra Building Systems.

*Koldioxidekvivalenter är en måttenhet för utsläpp av växthusgaser. När utsläppen anges i koldioxidekvivalenter är alla växthusgaser räknade som om de vore koldioxid.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.