phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Hyvla eller sladda din väg i vår

Hyvla eller sladda din väg i vår

Södrakontakt nr 1 2021

Kontinuerligt underhåll av skogsbilvägarna är många gånger en lönsam investering i din skogsfastighet. Efter vintern och eventuell tjällossning är det nu under våren lämpligt att hyvla eller sladda din skogsbilväg.

Ibland kan besvärande växtlighet komma upp i mitten av vägen. Detta är oftast ett tecken på att hyvlingen av vägen är eftersatt. Att hyvla eller sladda vägen regelbundet är en god investering.  

Hyvling 

En grusväg bör hyvlas regelbundet, hur ofta beror på hur mycket vägen används. Exempelvis bör en väg som trafikeras kontinuerligt hela året hyvlas 2 gånger per år, medan en skogsbilväg som bara används vid enstaka avverkningar kan klara sig med en hyvling vart annat till vart tredje år. 

Hyvling görs av en väghyvel som skrapar upp det översta vägmaterialet, blandar runt det och fördelar ut det jämnt över vägbanan igen. På det här sättet binds vägmaterialet ihop och får en bättre och starkare sammansättning. 

Med hyvlingen ser du också till att hålla rätt lutning på vägen. Den är avgörande för att vattnet ska kunna rinna av vägkroppen i stället för att stanna på vägen och tränga ner i den med försämrad bärighet som följd. Lämpligt tvärfall och skevning på en skogsbilväg (så kallad bombering) är 3-5 procent. 

När det finns vegetation i mitten av en skogsbilväg ser man även ofta vegetation i dess kanter. Vegetationen gör att vattnet samlas i vägspåren och tränger ner i vägkroppen istället för att rinna bort från vägkroppen ner i diket. 

– Om du regelbundet hyvlar din väg får du inte detta problem eftersom hyvlingen tar bort denna vegetation. Om hyvlingen är eftersatt finns det mycket vegetation på och bredvid vägen och därmed också mycket finjordsmaterial. Detta bör tas bort innan du hyvlar eller grusar din väg eftersom det binder vatten och försämrar vägens bärighet, säger Joel Persson, transportutvecklare på Södra. 

Sladdning 

Ett ganska vanligt alternativ till hyvling är sladdning. Det finns många varianter av vägsladdar. Ofta bearbetar de endast ytan på vägen och blandar därmed inte runt materialet på samma sätt som en väghyvel. Sladdning ger därmed inte samma goda resultat som hyvling. Men sladdning en gång per år är en bra åtgärd för att hålla vägbanan jämn och vegetationen borta från vägen. 

– Tänk dock på att använda en vägsladd som går att justera så att vägbanans skevning och tvärfall (bombering) bibehålls, råder Joel. 

Resultatet av hyvling och sladdning av skogsbilvägen blir bäst om du gör åtgärden på vår eller höst, vilket gör att materialet i vägen binds ihop bättre än om åtgärden görs en torr sommardag. 

Läs mer om skogsbilvägar här

Visa fler nyheter med samma ämne.

Ämnen: Skogsägare

Nyhet

Ämnen: Skogsägare

Publicerad:

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.