phone local_post_office
Skog & medlem
Till startsidan
account_circle Logga in som close
Sverige Skog & medlem Aktuellt Södrakontakt Fortsatt hög efterfrågan på timmer

Fortsatt hög efterfrågan på timmer

Skogsinspektor medlem 2020.
Från vänster Hugo Carlsson, Albin Carlsson, Joakim Carlsson, Katarina Carlsson, Skogsinspektor Åsa Andersson.

Södras sågverk i Götaland fortsätter att producera på en hög nivå och efterfrågan på timmer är stor. Det gäller för såväl normaltimmer av gran och tall som för klentimmer och kubb. Detta präglar virkesmarknaden och utbudet av virke har under vintern följt med och ökat successivt.

Råvaruförsörjningen till industrierna har i inledningen av 2021 varit fortsatt stark, även om vintern och dess väderförhållanden för med sig en del utmaningar i att upprätthålla samma fart i flödena. Det tillsammans med förberedelserna inför vårens inplanerade underhållsstopp vid våra massabruk kräver omfattande planering och omfördelning av volymer till industrin. Avsättningen för vår massaved ser ljusare ut under hösten 2021. Samtidigt fortsätter Södra att prioritera upparbetning av den skog som är skadad av granbarkborre, både av skogsskyddsskäl och av vikten att tillvarata virkesvärdet innan det försämras.

– Fokuseringen på avverkning av skadad skog kommer att fortsätta under en längre period under vintern och vi skapar utrymme för att denna massaved ska kunna avsättas till våra bruk. Detta för att minimera riskerna för kommande angrepp under 2021, säger Sofia Petersson, virkeschef i Södra.

Högtryck för biobränsle

Högtryck råder just nu på efterfrågan av biobränsle. Den kyla som inledningen av 2021 har bjudit på möjliggör en bättre balans och en stabilare efterfrågan på skogsbränsle inom Södras område. Dock är utbudet av bränsleved fortsatt högt. Den sortimentsvandring till bränsleved som sker i de områden som har stora granbarkborreskador, både i och utanför Södras verksamhetsområde, skapar utmaningar som kommer att prägla en större del av kommande år.

Den pågående pandemin och utrullningen av vaccin mot covid-19 skapar en fortsatt osäkerhet i virkesmarknaden. För industrin är det viktigt att råvaruförsörjningen är så flexibel som möjligt för att på bästa sätt snabbt anpassa sig till rådande marknads- och produktionsförhållanden.

– Viktigt i denna marknadssituation är att vi i vår avverkning är snabba och kan möta sågverkens beställningar eller förändringar i marknaden, säger Sofia Petersson.

Den 20 januari justerade Södra virkespriserna och de aktuella prislistorna finner du här på www.sodra.com under Skog & medlem/Skogsbruk och Sälja virke.

close

Du kan nu välja vilken startsida som ska visas nästa gång du besöker Södra från den här enheten.